500 får gå från Saab

”Vi räknar med att nå målet genom naturlig avgång”

Stockholm (TT)

Försvarsmaterielkoncernen Saab gick med förlust på 178 miljoner kronor tredje kvartalet. Samma period förra året fanns en vinst på 317 miljoner.

Nu ska 500 tjänster bort.

– Saab är i en krävande period. Och vi gjorde ju också en justering av prognosen i september, då vi drog ner vår tillväxt och lönsamhet, sade vd Åke Svensson, när han presenterade resultatet.

Resultatet tyngs framför allt av engångskostnader. Bland annat har man på den civila flygsidan tills vidare tvingats stänga produktionen av delar till Airbus och Boeing, eftersom köparna senarelägger beställningar. Stoppet kan fortsätta också nästa år.

Naturlig avgång

Men sparprogrammet, som redan fanns och nu skärps, ska inte behöva innebära några uppsägningar.

– Vi räknar med att nå målet om två år, huvudsakligen genom successiva personalreduktioner. Och de 500 personer som lämnar räknar vi med gör det genom naturlig avgång, säger Åke Svensson, som förutsätter att Saab ska klara att behålla en oförändrad rörelsemarginal på 8–9 procent.

Även om orderingången minskade under tredje kvartalet, från 3,9 miljarder motsvarande kvartal förra året till 3,1 miljarder i år, så är Åke Svensson nöjd.

– Det är en fortsatt god orderingång och vi ligger på en nivå som är tillfredsställande hög, konstaterar han.

Struket och bantat

Före årsskiftet kan nästa stororder komma. Då avgör regeringen i Oslo om Norge väljer Gripen eller amerikanska JSF, när flygvapnet ska förnyas med 48 plan.

Men den framtida orderstocken påverkas också av den svenska statens beslut om materielinköp till försvaret. I september presenterade regeringens genomförandegrupp en lista över projekt värda 2,3 miljarder som kraftigt bantas eller stryks. Flera av dem berör Saab, framför allt planerna på obemannade flyg.

Men Åke Svensson är ännu inte beredd att värdera den listan i kronor.

– Jag kan inte sätta några siffror på den. Men det arbetet kommer att ske nu inom FMV och regeringen.

TT