”Ju fler lögner desto lägre trovärdighet”

NYHETER

Kerstin Koorti, Aftonbladets juridiska expert om rättegången

Andra dagen av förhör med den mordmisstänkta tyskan är över.

Enligt brottsmålsadvokaten Kerstin Koorti var det ingen bra dag för tyskan.

– Det blir bara konstigare och konstigare när hon öppnar munnen, säger hon.

Den misstänkta kvinnan erkänner att hon tidigare ljugit, dessutom ändrar hon sig ofta angående de uppgifter hon lämnar. Hur mycket påverkar det hennes trovärdighet?

– I exempelvis Lasermannens ärende vägrade han att svara på vissa frågor, andra svarade han jättekonstigt på, vilket försvagade han ställning. Här är det likadant. Om den misstänka i Arbogamålet gav raka, korrekta och logiska bra svar så skulle åklagaren kanske inte lyckas få henne fälld. Men när det blir så här så leder det i slutändan till att domstolen, när de gör en helheltsbedömning, konstaterar att det visserligen inte finns några direkta bevis – men att man intuitivt tycker att tyskan inte är trovärdig.

– Hon riskerar att fälla sig själv genom sitt agerande.

Skulle det vara riktigt av domstolen att reagera intuitivt?

– Ja, intuitivt på så sätt att man tar hänsyn till hur man bedömer hennes trovärdighet. Först gör man en helhetsbedömning, sedan en mänsklig, intuitiv bedömning av hennes trovärdighet. Om man inte kan lita på tyskan då kan hon ju faktiskt riskera att bli fälld.

– Jag tycker inte att det är så sällan så är fallet i sådana här indiciemål. Hade hon däremot gett trovärdiga svar hade hennes trovärdighet inte ifrågasatts – medan omständigheter som inte går att tro på nu radas upp här.

Rättegången är väldigt detaljerad – trots att tyskan vägrar svara på många av frågorna. Vad är syftet med det?

– Jag tror att det är rätt smart av åklagaren att lägga upp det på det sättet. Ju mer hon svänger sig och ljuger desto bättre för åklagarsidan.

Kommer taktiken att fungera?

– Jag vet inte. Men när målet började hade åklgaren inga riktiga bevis. Dna, hårtussar med mera föll bort. Hade man också haft en trovärdig misstänkt hade det varit svårare att fälla henne. Men nu blir bara konstigare och konstigare när hon öppnar munnen.

– Sedan kan man ju undra vad varje enskild lögn egentligen betyder – hur allvarliga är de, går de att förlåta? Men ju fler lögner desto lägre trovärdighet.

Nicklas Jangestigs advokat Kari Skönebrant menar att tyskans svar "är som ett hus som krackelerar mer och mer". Kommentar?

– Ja, det är ju precis så. Trovärdigheten krackelerar mer och mer.

Hur tror du att försvarets linje kommer att se ut?

– Antagligen kommer de att hävda att lögnerna inte kommer att spela någon roll. Men det är upp till domstolen att göra en bedöming.

Har någon sida stärkts under dagen?

– Ja, den misstänkta har ju försvagat sin trovärdighet. Åklagaren har bidragit till det genom att ställa mer och mer detaljerade frågor.

Om tyskan skulle brista och komma med ett erkännande – hur trovärdigt är det i så fall?

– Det beror på i vilket sinnestillstånd hon skulle erkänna och uttrycka det. Det räcker nog inte bara med att hon säger att hon har gjort det – inte för åklagaren. Åklagaren skulle nog vilja att hon berättade hur hon gått tillväga. Om hon gav en detaljerad berättelse så skulle det kunna vara trovärdigt. Men då krävs att berättelsen kan få stöd i utredningen.

avJenny Stiernstedt