”Svårare för Sverige att påverka”

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand om varför hon är emot Lissabonfördraget

Lissabonfördraget innebär att makt flyttas från Sverige till EU.

Det menar Maria Wetterstrand, språkrör för miljöpartiet och EU-skeptiker.

– Jag är rädd för att vi får mer gemensamma lagar och regler och det är ingen bra idé, säger hon till aftonbladet.se.

Maria Wetterstrand och miljöpartiet har gjort en helomvändning. De tänker inte längre kräva att Sverige ska lämna EU. Men motståndet mot unionen finns fortfarande där. Maria Wetterstrand tycker att Lissabonfördraget borde slängas i papperskorgen.

Varför?

– Det är ett steg i samma riktning som alla tidigare fördrag, att EU tar mer makt från medlemsländerna. Fördraget ger beslutanderätt när det gäller överstatlighet inom fler områden. Och utan att skriva om fördraget kan man flytta över ännu fler områden till EU.

– Sedan är jag orolig för att det nu blir mycket mer samarbete på det militära området. Det finns texter i fördraget om ömsesidiga försvarsförpliktelser. Dessutom blir det likadan lagstiftning om flyktingpolitiken. Där har Sverige en historia av en flyktingpolitik som utgår mer från FN:s asylrätt. Jag är rädd för att de andra EU-länderna kommer att försämra asylpolitiken.

– Jag är också emot att EU ska ha en särskild talesperson i utrikesfrågor. Jag tror det är bra om det finns länder som kan föra en mer fredsinriktad politik.

Vilken blir den viktigaste förändringen för oss som bor i Sverige?

– Det är som vanligt, till en början kommer vi inte att märka så mycket. På längre sikt blir de stora effekterna att man flyttar beslutanderätt till EU. Vi får svårare att påverka och det skapar frustration hos människor om makten finns långt borta. Jag tycker att Sverige ska vara tydligt och begära undantag på bland annat det miliätra området.

En del säger att med Lissabonfördraget hamnar makten ännu längre bort och flyttas successivt från Sverige till EU.

Andra säger att Lissabonfördraget betyder mer öppenhet, insyn och mer makt åt riksdagen. Vem ska man lita på?

– Det är olika i olika frågor. De nationella parlamenten får en tydligare roll samtidigt som man ger klartecken om att flytta över mer makt till EU. Det finns visserligen skrivningar om att man ska kunna ta initiativ till folkomröstningar. Men den stora tunga utvecklingen handlar om att centralisera makten till EU.

En del säger att riksdagens ställning urholkas. Vad tycker du?

– I vissa frågor blir det så. EU stiftar lagar och riksdagen har bara att följa EU:s beslut, till exempel på det polisiära området.

En del säger att med Lissabonfördraget så förbinder sig Sverige och andra länder att upprusta militärt. Stämmer det?

– Det står där i texten. Men sedan kommer vi i miljöpartiet att driva en annan linje.

Vad betyder Lissabonfördraget för Sveriges försvar?

– Om man läser fördraget ordagrant så står det att vi måste satsa mer pengar på försvaret.

Vad betyder Lissabonfördraget för arbetsrätten och svenska kollektivavtal?

– Där finns det tveksamheter. Vi kommer att jobba för att svenska kollektivavtal ska fortsätta att gälla. Skulle någon hävda något annat så får Sverige ta strid för det.

Du vill ha en svensk folkomröstning om Lissabonfördraget. Varför?

– Det har vi drivit varje gång som EU har gjort fördragsändringar. Då ska folket ha rätt att ta ställning till det.

Chatta med Cecilia Malmström kl 16.45 i dag, med Maria Wetterstrand kl 11.00 i morgon och med EU-forskaren Carl Fredrik Bergström i morgon kl 14.00.

Publisert: