Sverige förbjuder klusterbomber

NYHETER

Sverige har beslutat skriva på det internationella avtalet om förbud mot klustervapen, bombkapslar som innehåller många små sprängladdningar avsedda att spridas över en stor yta.

Statsminister Fredrik Reinfeldts ger beskedet om undertecknandet till Sveriges Radios Ekoredaktion. Beslutet innebär att tillverkningen upphör av Bombkapsel 90 som ingår i Jas vapenutrustning.

– Vi behöver fasa ut den ur vår vapenförsörjning, säger Reinfeldt.

111 länder ingick avtalet vid ett Dublinmöte i Irland i maj.

Varken USA, Ryssland, Kina eller Israel – världens ledande tillverkare av dessa vapen – deltog.

Vålla svåra skador

Invändningen mot vapnet är att de små laddningarna inte alltid detonerar genast och kan vålla svåra skador på människor länge efter det att de fällts. Israel använde exempelvis sådana vapen i kriget mot Libanon 2006.

Reinfeldt förklarar Sveriges dröjsmål med undertecknandet med att regeringen ville få frågan utredd av försvaret. Det skulle återkomma med kostnadsberäkningar för ett alternativ. Försvaret har senare sagt att det förmodligen blir något som är dyrare än klustervapnet.

Statsministern jämför beslutet om klusterbomber med att Sverige undertecknade konventionen mot antipersonella minor 1999. Han anser att de två förbuden är en del av en svensk nedrustningsambition.

– Ett otroligt välkommet besked som kommer i sista minuten, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek om statsministerns uttalande om att Sverige ska skriva på det internationella avtalet om förbud mot klustervapen och fasa ut Bombkapsel 90.

”Ett otroligt framsteg”

Svenska Freds har under en tid drivit en kampanj för att förmå Sverige att skriva under avtalet. Föreningen har på sin webbsajt bland annat haft ett förskrivet e-post-meddelande som sympatisörer kunnat skicka till statsministern.

Annan Ek är kritisk till att regeringens besked kommer så sent.

– Man haft väldigt lång tid på sig och borde ha kunnat ta ställning mycket tidigare. Men vi är givetvis jätteglada. Det här är ett otroligt framsteg för det internationella arbetet med att förbjuda klustervapen, säger hon till TT.

”Glädjande”

Även Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin välkomnar Fredrik Reinfeldts besked.

”Det är glädjande för alla oss som arbetat för att få bort klustervapen och alla som värnar om den svenska nedrustningspolitiken att Sverige kommer att skriva på”, skriver han i en kommentar och påpekar att konventionen som ska undertecknas i Oslo den 3 december ”är ett viktigt steg i kampen för en värld fri från klustervapen”.

Bekämpar markmål

Bombkapsel 90, även kallad Mjölner efter asaguden Tors hammare, ”är en viktig del i Försvarsmaktens förmåga att bekämpa markmål”, enligt Försvarets webbsajt.

Bombkapseln innehåller 72 stycken stridsdelar med splitterverkan. Hela kapseln väger 600 kilo varav 113,4 kilo är explosiv. Den glidflyger fram till målet sedan den blivit fälld från flygplanet. Kapseln har funktioner som ska minimera risken för farliga blindgångare.

Bomben är del av invasionsförsvaret och är inte avsedd att användas vid Sveriges fredsfrämjande insatser i utlandet, enligt Försvaret.

Bombkapsel 90 tillverkas av tyska Dasa, som ingår i försvarskoncernen EADS.

TT