Den nya röda jobbpolitiken

I dag håller socialdemokraterna jobbtoppmöte - men många av förslagen liknar regeringens

Nu ska socialdemokraterna återerövra jobbfrågan.

I dag tar partiet tag i företags- och utbildningspolitiken och på många sätt närmar de sig regeringen.

– Likheterna är betydligt fler nu än för några år sedan, säger Aftonbladets Lena Mellin.

Den borgerliga alliansen vann slaget om jobben och socialdemokraterna förlorade regeringsmakten.

Nu försöker de ta tillbaka den gamla paradfrågan. I dag samlas partiet på Norra Latin i Stockholm för ett ”jobbtoppmöte.” På dagordningen står mindre krångel för företagen, mer och bättre yrkesutbildning och fler jobb i turistbranschen. I höst tar partiet tag i frågan om a-kassan och arbetsförmedlingen.

Samma analys

Näringsminister Maud Olofsson (c) har kallat socialdemokraternas nya jobbpolitik för ”en hyllning till alliansen”.

Stämmer det?

– Hyllning är väl att ta i. Men det är klart att det vore konstigt om de skulle göra helt olika analyser av hur läget ligger till, säger Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin.

– De gör delvis samma analys i flera frågar. Till exempel ser båda blocken att det är svårt för unga att komma ut på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att subventionera med till exempel avdrag för arbetsgivaren. En annan gemensam sak är att både alliansen och socialdemokraterna vill ge mer pengar till forskningen.

På vilka sätt skiljer de sig åt?

– Det röda laget är inte alls lika intresserat som det blå av att ta till piskan och ”svälta ut de arbetssökande.” Sedan finns det en gradskillnad mellan socialdemokraterna och alliansen i synen på arbetsförmedlingen. Socialdemokraterna är mer intresserade av traditionella arbetsmarknadsutbildningar än vad alliansen är.

Lånar av varandra

Närmandet mellan blocken har skett gradvis. Båda har lånat av varandra.

– När det gäller alliansen så närmade man sig socialdemokraterna genom att uppvärdera vikten av arbetslöshetsfrågan. Socialdemokraterna gjorde sin omsvängning till en lite mer kravfylld politik för ganska många år sedan. Men då handlade det mest om retorik, säger Lena Mellin.

I en debattartikel i februari i år avslöjades hård intern kritik mot den tidigare s-politiken på jobbområdet. Nu ska det bli ändring, och lite hårdare tag. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring, ingen permanent inkomst, och arbetsmarknadsutbildningarna måste leda till bättre resultat.

Varför har de politiska blocken närmat sig varandra när det gäller jobbpolitiken?

– Den viktigaste anledningen är nog att väljarna tycker att det är en så viktig fråga. Den insikten fick allianspartierna att lägga manken till mer än tidigare. An någon anledning gjorde inte socialdemokraterna samma analys inför förra valet.

Jämför blockens jobbpolitik

Här är några av åtgärderna som politikerna tror ska skapa fler jobb åt fler människor i Sverige.

Företagen

Socialdemokraterna

Krånglet för företagare ska minska.

Mer hjälp till de minsta företagen för att de ska kunna växa sig större.

Fler kontaktmöjligheter mellan forskning, utbildning, näringsliv och kultur.

Småföretagarcentrum i alla kommuner.

Mer forskning i de mindre företagen.

Bättre trygghetssystem för företagare så att fler vågar ta steget att starta eget.

Regeringen

Krånglet för företagen ska minska genom bland annat:

Förenklingar i miljöbalken och plan- och bygglagen, förenklingar av kraven på jämställdhetsplaner och lönekartläggning, förenklade redovisningsregler, enklagare semesterlag, enklare regler för tidsbegränsad anställning samt en översyn av alkohollagstiftningen.

Förenklingarna väntas bespara företagen 10 miljarder kronor - varje år.

Ett "exportlån" införs för att göra det lättare för små och medelstora företag att exportera.

En översyn av företagarnas sociala trygghetssystem ses över.

Det ska bli lättare att få F-skattesedel.

Utbildningen

Socialdemokraterna

Ett "yrkeslyft" för personer som saknar yrkesutbildning eller som behöver omskolas.

Komvux ska kompletteras med ett Yrkesvux för att fler ska få chansen att sadla om.

Invandrares yrkeskunskaper ska valideras bättre och snabbare.

Gymnasieskolan ska se mer till arbetsmarknadens behov. Mer samverkan mellan skola och arbetsliv.

Regeringen

En yrkeshögskola ska införas för bland annat anläggningsingenjör, apotekstekniker och juristassistent.

En ny och kortare yrkeslärarutbildning införs.

En ny yrkesutbildning och en lärlingsutbildning införs på gymnasiet. Mer av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats. Yrkesexamen införs på gymnasiet.

Ungdomsarbetslösheten

Socialdemokraterna

"Förstajobbet-avdraget" till den arbetsgivare som ger jobb till en ung person som fortfarande står utanför arbetsmarknaden. Det betyder arbetsgivaren bara betalar halva lönekostnaden.

Mer pengar till unga personer som inte gått ut grundskolan eller gymnasiet.

100 miljoner för fler sommarjobb åt unga.

Regeringen

Sänkta arbetsgivaravgifter för alla yngre än 26 år.

Jobbgaranti för unga mellan 16 och 24 år har införts.

Unga kan söka de så kallade nystartsjobben redan efter sex månaders arbetslöshet. För andra grupper gäller ett år.

INOM KORT: Läs chattet med Mona Sahlin

Aftonbladets bloggar
Publisert: