Nyheter

Här är S budget

Av: 

Pär Karlsson

Lisa Röstlund

Anette Holmqvist

NYHETER

Magdalena Andersson presenterar Socialdemokraternas skuggbudget.

Skattelättnader för bidragstagare och för företag som satsar på forskning och riskkapital finns bland nyheterna.

– Förslagen är helylle men saknar silkesglans, säger Lena Mellin, Aftonbladets politiska kommentator.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson presenterade partiets vårbudgetmotion "Kunskap och arbete bygger Sverige" på riksdagen i Stockholm i eftermiddags.

"Bara krisländer sämre än Sverige"

Magdalena Andersson kritiserar regeringens vårproposition som kom för två veckor sedan och dess brist på konkreta åtgärder mot arbetslösheten.

– De har inga förslag för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Där presenterar vi ett konkret förslag,utbildningskontrakt för alla ungdomar som saknar gymnasieexamen. Det är en bra framtidsinvestering och jag tycker det är tråkigt att regeringen säger nej till det, säger hon.

Andersson börjar med att presentera statistik över arbetslösheten bland unga.

– Det är bara krisländerna som har sämre statistik än Sverige.

Andelen unga bland arbetslösa är dessutom högst bland OECD-länderna. Andelen långtidsarbetslösa ökar. Det slår mot statsfinanserna, säger Andersson.

Skattelättnader för bidragstagare

Hon går in på de egna förslagen, och börjar med att tala om ett sysselsättningspolitiskt ramverk. Men exakt hur det ska se ut kan hon inte svara på i dag.

– Vi är inte färdiga med exakt hur det ska definieras. Det finns för- och nackdelar med olika sätt att mäta.

S vill skapa ökade drivkrafter för personer med försörjningsstöd (socialbidrag) genom att införa en tillfällig skattekredit på maximalt sex månader, för den som istället börjar att arbeta.

– Marginaleffekterna för de här grupperna är hundra procent.

Tjänar man 50 kronor i dag blir man av med 50 kronor av sitt försörjningsstöd, vilket gör att man till en början inte tjänar något på att arbeta. Tanken är att skattelättnaden inte ska behövas när man tagit sig in på arbetsmarknaden och kan försörja sig själv.

Avdrag för forskning

Ett nytt avdrag mot arbetsgivaravgiften för forskning och utveckling ska underlättad för nystartade företag.

– Det ökar möjligheten för de riktigt små företagen att överleva tills man börjat gå med vinst.

För att öka svensk konkurrenskraft vill S ha en strategi för nationell innovationsupphandling.

– Den offentliga upphandlingen omsätter omkring 500 miljarder och borde kunna utnyttjas mer effektivt.

Mer riskkapital

En riskkapitalfond med särskilt fokus på innovativa små och medelstora företag ska startas. Fonden finansieras genom en avveckling av det statliga venture capital-bolaget Fouriertransform "som synes ha misslyckats" med sitt uppdrag att få fram investeringar till svensk fordonsteknik.

S vill också stärka ekonomiska incitament för investeringar i externt tillväxtkapital i onoterade bolag. En möjlig lösning är att koppla en skattereduktion till den typen av investeringar.

"Lustigt att M går i taket"

Andersson får frågor om vad hon anser om Vänsterpartiet som vill slopa överskottskraven.

– Det är lustigt att Moderaterna går i taket över det. När vi införde överskottsmålet kallade de det för överbeskattning. Vi har inte för avsikt att föreslå några ändringar i översiktsmålet.

På frågan om man nu använt pengarna från förslagen om att ta bort regeringens nedsatta arbetsgivaravgift för unga och sänkning av restaurangmoms svarar Magdalena Andersson att vårbudgeten bara är en rambudget som sätter inriktningen för politiken.

– Det här är inte ett samlat budgetförslag. Det vi konkret beräknar är utbildningskontrakten och sommarjobb.

– Vi kommer också ha förslag om skattehöjningar i höst, som vi vill utnyttja mer effektivt.

På frågan om inte även S budget är tunn, med tanke på kritiken mot att regeringens budgetproposition var innehållslös säger hon:

– Jämför man med vårpropositionen från en regering som faktiskt styr landet tycker jag att vi har fler konkreta förslag.

Tidigare nyheter

Under den senaste veckan har nyheter ur budgeten redan släppts: dels ett kunskapskontrakt, där ungdomar under 25 år som saknar gymnasieutbildning får ekonomiskt stöd för att genomgå en sådan, dels sommarjobb i tre veckor med avtalsenlig lön för alla från klass 9 till och med gymnasiet.

Senast i går: ett innovationspolitiskt råd som ska ledas av Stefan Löfven själv om han blir statsminister, med syfte att få till varor och tjänster som Sverige ska kunna sälja på den internationella marknaden.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jubileumsvecka hos Lyko - upp till 25 % på nästan allt!

Lyko

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter