Vårdavdelning stängd på grund av smitta

NYHETER

En vårdavdelning på Norrlands universitetssjukhus fick stänga förra veckan efter att fyra patienter smittats av den multiresistenta bakterien VRE, skriver Västerbottens-Kuriren.

Avdelningen stängdes för inskrivning av nya patienter och smittspårning inleddes. Då hittades ytterligare tre fall.

"Det är en tarmbakterie som man kan ha utan att vara sjuk. Mycket få drabbas av en infektion, främst patienter med nedsatt immunförsvar. Problemet är att VRE trivs i sjukhusmiljön och kan spridas mellan patienterna. Bakterien utgör ingen risk för personalen", säger Anders Johansson vid Vårdhygien Västerbotten i ett pressmeddelande.

De tre senaste fallen har upptäckts i ett tidigt skede och vidare spridning har hindrats med insatta åtgärder, enligt Västerbottens läns landsting.

Avdelningen beräknas kunna ta emot nya patienter inom kort.