Stor förödelse i östra Småland

Publicerad 2012-07-19

Värden för miljontals kronor har gått förlorade i östra Småland efter skyfallen.

Hela gårdar står under vatten i det översvämmade området.

– Man är så himla maktlös, det är lite otäckt nästan, säger lantbrukaren Jenny Andersson.

Tillsammans med sin syster i granngården har Jenny Andersson omkring 90 hektar som ligger helt under vatten. Deras gårdar gränsar till Emån.

Det är både åkermarker och betemarker som har blivit dränkta.

– Utöver den förlorade tredje skörden så kan vi inte ha djuren ute på fälten heller. Vi får utfodra dem i stället, säger hon.

”Väldigt tråkigt”

Sedan översvämningen av Emån har pumparna gått dygnet runt på Jenny Anderssons och hennes systers marker.

– Det är egentligen först idag som vattnet har börjat sjunka undan lite, säger Jenny Andersson.

Förlusterna är enorma.

– Först tänkte man ju inte på det. Då försökte vi jobba in den andra skörden så fort som möjligt och få in alla djuren men nu i efterhand kommer ju tankarna kring ekonomin och allt praktiskt som måste lösas. Det är väldigt tråkigt.

Många gårdar drabbade

Lars-Ove Johansson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund Sydost, berättar att i stort sett alla gårdar längs med Emån är hårt drabbade.

– Fast på de platser där invallningarna fungerat är det nästan inga problem alls, säger han.

Han vill nu ha en dialog med Länsstyrelsen i Kalmar om hur man ska arbeta i framtiden.

– Det måste bli en bättre balans mellan företagandet och naturskyddet.

Framtida möjligheter

Tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen ska nu LRF titta på en utredning som redan är gjord och undersöka vilka möjligheter som finns för att i framtiden kunna undvika liknande katastrofer.

– Vi måste underhålla vattendragen, se över vattenregleringarna och invallningarna. Med klimatförändringarna kommer vi sannolikt se fler sådana här skyfall i framtiden, säger han.