Massi Fritz varnas av Advokatsamfundet

Hon är en av Sveriges mest kända advokater och har gjort sig känd som brottsoffrens stöttepelare.

Men Elisabeth Massi Fritz har också kritiserats, för saltade räkningar och för att ha trakasserat sina anställda, vilket avslöjades i Aftonbladet/Viafrees granskande program ”200 sekunder”.

Nu har Advokatsamfundet tilldelat henne en varning och högsta möjliga straffavgift – 50 000 kronor.

Fyra ledamöter, och generalsekreterare Anne Ramberg, ville att Massi Fritz skulle uteslutas.

Advokat Elisabeth Massi Fritz har i många år jobbat som målsägarbiträde, alltså den som företräder brottsoffer i en rättsprocess. Hennes fokus har legat på kvinnor, och hon har också utanför rättsalen drivit frågor om kvinnors rättigheter.

Under förra höstens MeToo-rörelse blev hon en av förgrundsgestalterna, och företrädde flera av de kvinnor som anmälde att de utsatts för sexuella övergrepp.

”Värsta arbetsgivaren”

Men samtidigt vittnade i februari i en granskning av Aftonbladets/Viafrees program ”200 sekunder” ett stort antal antal tidigare anställda om hur hon drev sin byrå med järnhand.

– Det är absolut den värsta arbetsgivaren, det var ren och skär ångest, varje dag, berättade en av de 16 tidigare anställda ”200 sekunder” talade med.

– Man hade alltid ont i magen när man gick till jobbet, berättade en annan.

Elisabeth Massi Fritz lämnade också dåliga omdömen om de anställda som sagt upp sig från hennes byrå.

– Den antyddes att jag hade alkoholproblem och problem med sexuella kontakter, säger en före detta anställd.

Elisabeth Massi Fritz
Elisabeth Massi Fritz

Tolv av de tidigare kollegorna vittnade också om hur Elisabeth Massi Fritz uppmanat dem att ta mer betalt, att debitera för fler timmar.

Bakläxa av domstolen

Vad gäller Massi Fritz själv så gav domstolarna henne bakläxa på var fjärde kostnadsräkning, rätten menade alltså att hennes räkningar var orimligt höga.

Det framfördes också, under granskningen, att Elisabeth Massi Fritz i många fall inte själv företrädde offret hon utsetts att biträda. I stället skickade hon kollegor från byrån.

Med anledning av granskningen beslutade Advokatsamfundet att inleda ett så kallat disciplinärende mot Massi Fritz.

– Jag har i anledning av de här skriverierna i dag inlett ett disciplinärende för att utreda vad som har förevarit, sa Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare.

– Det är många olika påståenden som måste utredas och hon måste få möjlighet att bemöta dem.

Fem ville utesluta Massi Fritz

Advokatsamfundets utredningen är nu klar, och i dag hördes Elisabeth Massi Fritz under ett sammanträde i samfundets lokaler.

Under eftermiddagen meddelade Advokatsamfundet att de tilldelar Elisabeth Massi Fritz en varning, och att hon ska betala 50 000 kronor i straffavgift, den högsta möjliga som samfundet kan utdela.

Fyra av disciplinnämndens elva ledamöter, och generalsekreteraren ville att Massi Fritz skulle uteslutas ur Advokatsamfundet.

Hon får också betala kostnaderna för sitt eget försvar, en kostnad på 218 000 kronor.

Elisabeth Massi Fritz vill i nuläget inte kommentera disciplinnämndens beslut, utan hänvisar till sitt ombud, advokaten Monique Wadsted.

– Vi vet ännu inte skälen till beslutet, säger Monique Wadsted.

– Det jag kan säga att, så vitt som förstås, är att det som läggs henne till last är hennes tidigare ombuds hantering av ärendet. Att han inte har efterkommit förelägganden från disciplinnämnden – och det är väldigt allvarligt.

– När det gäller påståendena om saltade räkningar har det inte framkommit några bevis i ärendet, att Aftonbladets uppgifter skulle stämma. Min bedömning är att det inte är det som ligger bakom det här beslutet.

• Kommer ni att överklaga beslutet?

– Till en början måste vi läsa skälen och det får vi inte förrän den 10 september.

Publisert:

LÄS VIDARE