Stopp för sexistisk och rasistisk reklam

Foto: Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
Inför riktlinjer för sexistisk och rasistisk reklam utomhus.

avMalin Wigen

NYHETER

Länge har frågan om sexistisk och rasistisk reklam diskutrerats vilt. Nu har trafikkontoret i Stockholm bestämt att de ska införa riktlinjer mot den typ av reklam på utomhusytor, skriver Resumé.

Under flera år har debatten om reklam i utomhusmiljö varit på tapeten. Och idag på torsdagen beslutade trafiknämnden i Stockholms stad om att införa etiska riktlinjer för utomhusreklam.

Beslutet gäller reklam utomhus på stadens mark och det kommer att testas på försök med digitala reklamvitriner och informationstavlor.

Riktlinjerna kommer vara samma som Reklamombudsmannen har – med ett tillägg gällande rasistisk reklam.

Riktlinjerna kommer att skrivas in i avtalen med bland annat Clear Channel och JCDecaux, två av utomhusbolagen som Stockholms stad har avtal med.

Om trafikkontoret anser att någon reklam bryter mot reglerna så har reklamaktörerna 24 timmar på sig att ta ned denna. Vilka påföljder eventuella avtalsbrott skulle få om utomhusbolagen inte följer Trafikkontorets begäran är ännu oklart.

”Vi ser ett ansvar”

Det är den styrande majoriteten i Stockholms stadshus med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som har varit drivande i att få till regleringen. Det är vid nästa möte som frågan ska klubbas igenom och avtalen ska troligen börja gälla 2018.

– Vi har ansvar ett antal utomhusytor som vi upplåter till reklam och ser också ett ansvar i att stadens invånare inte utsätts för reklambudskap de upplever som kränkande eller stötande. Vi har valt att inkludera branschens riktlinjer i avtalen med reklambolagen, dock med ett tillägg gällande rasistiska reklambudskap. Som politiker känner jag att vi har ett extra ansvar för att invånarna ska känna sig trygga och inte utsätts för kränkande beteenden eller information. I synnerhet i ljuset av den debatt som varit de senaste veckorna, i samband med #metoo, säger Daniel Helldén (MP) till Resumé.

På frågan om det kan bli ett gränsdragningsproblem när trafikkontoret ska bedöma om vad som är sexistisk eller rasistisk reklam menar han att det så klart kan bli frågor och diskussion om beslut.

– Men i nästa steg kommer det att arbetas upp en praxis där det står klart för reklambolagen vad som gäller, säger han till Resumé.

ARTIKELN HANDLAR OM