Ja till ny attack mot myggplågan

NYHETER

Naturvårdsverket vill nu tillåta myggbesprutning även i särskilt skyddade områden vid Nedre Dalälven. Tidigare har verket sagt nej till bekämpning i dessa områden, men de senaste veckornas intensiva regnande anses ha gjort myggplågan akut för de boende som knappt kan vistas utomhus.

Redan i juni besprutades 2 000 hektar våtmarker i området med det biologiska medlet Bti. Det tycks dock inte ha räckt.

Naturvårdsverkets snabba yttrande i frågan kommer sedan Kemikalieinspektionen på torsdagen skickat in en ansökan till regeringen om att tillåta myggbekämpningen i de särskilt skyddade områdena.

Verket tillägger dock att om bekämpning tillåts ska det endast gälla denna sommar och effekterna måste följas noga.

TT