Botten, Bildt

avWolfgang Hansson

Tillsammans med Tolgfors får han sämst betyg – av sina medarbetare

Ministrarna Sten Tolgfors och Carl Bildt får sämst betyg i klassen – när kollegorna får rösta.

Deras departement är de minst omtyckta arbetsplatserna i hela regeringen.

– Det är en total processhärdsmälta, säger en anställd på försvarsdepartementet.

Utrikesdepartementet, UD, och försvarsdepartementet får sämst betyg när regeringskansliets 3 700 anställda själva får rösta.

I en omfattande enkätundersökning har medarbetarna betygsatt den egna verksamheten. De flesta departement får gott betyg med ett medelbetyg på 3,5 på en 5-gradig skala.

Men på försvarsdepartementet jäser missnöjet bland medarbetarna.

”Dålig stämning”

På avgörande punkter underkänner de anställda departementet. Organisationen fungerar inte. Målen är otydliga.

”Under alla år jag arbetat vid försvarsdepartementet har jag aldrig upplevt så dålig stämning som nu och haft så liten arbetsglädje som nu, vilket beror på den totala oreda, ökade byråkrati och rörighet som numera råder vad gäller ledning och arbetsformer i huset”, skriver en anonym medarbetare.

”Jag upplever det som en total processhärdsmälta”, skriver en annan medarbetare på försvarsdepartementet.

”Visar sig för lite”

Försvarsminister Sten Tolgfors får en hel del kritik.

”Det vore en fördel om den politiska ledningen visade sig mer i huset”, tycker en medarbetare. ”Det är otillfredsställande att medarbetarna via medierna får veta vad politikerna vill”.

Många är missnöjda inte bara med Tolgfors utan även med andra chefer. Känslan är att klyftan växt mellan politiker och tjänstemän.

”Bristerna i ansvarstagande är stora och många chefer skjuter ifrån sig ansvaret för sina frågor. Som medarbetare får jag känslan att jag är en börda som ska vara tacksam för att få jobba på departementet.”

En medarbetare tycker att arbetet numera präglas av stängda dörrar, oklara direktiv och arbetsformer.

”Läget inom försvarsdepartementet är oroväckande och någon förbättring synes inte, snarare förefaller det att bli värre.”

”Utbilda cheferna”

Lika illa verkar det vara på utrikesdepartementet där ansvarig minister Carl Bildt får kritik.

”Vi kan inte ha en politisk ledning som är frånkopplad från organisationen, det är i längden rent av skadligt för svensk politik på området”, skriver en anställd.

”Den politiska ledningen måste på ett tydligt sätt visa att man tar UD:s problem på allvar och agerar utifrån det.”

”Ledarskapsutbildning för chefer!!”, skriver en annan.

”Försummats länge”

Många inom UD upprörs också av bristen på prioritering och en föråldrad administration.

”Det är uppenbart att UD:s administration har försummats under årtionden. Det finns vare sig tillräckligt intresse eller kapacitet inom ledningen för detta område.”