”Rör sig inte längre om ett avlägset hot”

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

De allvarliga effekterna av klimatförändringen blir allt tydligare, och kommer sannolikt att bli ännu mer påtagliga de kommande decennierna. Samhällen och ekosystem kommer att drabbas av fler extrema väderhändelser, torka och översvämningar.

Den slutsatsen dras i den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten, som presenteras i Yokohama i Japan, har författats av 309 ledande forskare från 70 länder.

Slutsatserna i rapporten är i hög grad desamma som i den förra stora utvärderingen från IPCC för sju år sedan.

– Skillnaden är att vi nu har mycket mer information, mycket mer data. Bevisen är många fler och mycket starkare, säger Richard Klein, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) och en av huvudförfattarna bakom den nya rapporten.

"Rör sig inte längre om ett avlägset hot"

– Vi ser nu effekterna av klimatförändringen mycket tydligare. Det rör sig inte längre om ett avlägset hot.

I rapporten ingår också flera resonemang om vad som kan göras för att dämpa den nuvarande trenden. Viktigast är att förhindra ytterligare temperaturhöjningar, vilket kräver att utsläppen av växthusgaser dämpas kraftigt i en nära framtid.

– Vi kan inte undvika alla negativa följder av uppvärmningen. Framtiden är delvis intecknad. Men det är förstås oerhört viktigt att få ner utsläppen. Annars blir framtiden ohanterlig, säger Klein.

Han påpekar att det fortfarande är osäkert exakt hur förändringarna kommer att slå i olika delar av världen. Ett land som Moçambique måste förbereda sig på både översvämningar och svåra torkperioder.

"Även länder som Sverige måste anpassa sig"

– Även länder som Sverige måste anpassa sig. Det är fullt möjligt att Sverige kan dra vissa fördelar av stigande temperaturer, men också sådana förändringar måste man förbereda sig på.

De naturliga ekosystem som är mest hotade återfinns troligen i Arktis och i tropikerna, enligt rapporten.

Om havsisen i Arktis försvinner helt på somrarna blir effekterna på djurlivet sannolikt dramatiska. I tropikerna är hotet störst mot bergsregnskogar och andra livsmiljöer i bergsområden.

Andra miljöer som pekas ut som mycket sårbara är korallreven och kusternas ekosystem

TT

Publicerad: