”Bensin måste kosta 42 kronor litern”

Av: Erik Melin

Publicerad:
Uppdaterad:

Priset på bensin måste höjas rejält om Sverige ska nå sina klimatmål.

Koldioxidskatten måste höjas med minst 900 procent.

Det menar forskare vid Konjuktursinstitutet.

Det är i en rapport som publiceras i dag som Konjukturinstitutet hävdar att koldioxidskatten på bensin måste höjas med minst 900 procent. Priset skulle då hamna på omkring 42 kronor per liter, skriver Dagens Nyheter.

Rapporten har tagits fram för att visa på vilka åtgärder som måste göras för att Sverige ska nå upp till regeringens vision om en fossiloberoende bilpark år 2030.

– Vi vill berätta vad som krävs för att regerings vision om en fossiloberoende fordonsflotta ska kunna uppnås. Det rör sig om drastiska åtgärder som medför stora ekonomiska konstnader och som kan vara svåra att genomföra, säger KI:s forskningschef Eva Samakovlis, till DN.

20 år före

Regeringen vision är att Sverige vid 2030 ska ha bilar som inte går på fossila bränslen.

KI har gjort tolkningen att att utsläppen då måste minskas med 80 procent, jämfört med nivån 2004.

Målet är betydligt mer ambitiöst än övriga EU-länders, konstaterar KI i sin rapport. Sverige har tagit på sig att ligga 20 år före övriga länder och inget annat land har ambitionen att ha fossilfri fordonsflotta till 2030.

Mer kollektivtrafik

För att överhuvudtaget nå till målet krävs en snabb teknisk utveckling, inte bara i Sverige utan i hela världen. Sverige står bara för en liten del av forskning och tillverkningen av bilar och komponenter.

KI menar att också stadsplaneringen behöver anpassas för att målet ska nås. Mer fokus måste också läggas på kollektivtrafik.

Ekonomin viktigare

Eva Samakovlis hoppas att en diskussion ska uppstå om mer effektiva klimatmål, som inte bara fokuserar på de växthusgaser som släpps ut vid bilkörning. Hon menar att ett särskilt mål för transportsektorn inte är kostnadseffektivt, utan att nya mål krävs där risken för ekonomiska störningar inte är lika stor.

KI har kommit med sin rapport just nu eftersom regerings utredning om en fossilfri fordonsflotta ska vara klar den 16 december. KI har valt att presentera rapporten just nu för att man anser att de ekonomiska frågorna inte kan bortses ifrån, utan måste lyftas mer.

Publicerad: