"Minska antalet landsting från 21 till 6"

NYHETER

Minska antalet landsting till endast sex. Det föreslår Göran Stiernstedt, nationell samordnare på socialdepartementet, i en debattartikel i Dagens Industri.

Många av dagens landsting, 21 till antalet, har enligt Stiernstedt varken ekonomi för att klara framtida investeringar eller tillräckliga resurser för att hantera kunskapsstyrningen.

"Ett mindre antal får också så mycket lättare klara en nödvändig nationell samordning", skriver Stiernstedt.

TT