Simone välte träd för 800 miljoner

1 av 13
NYHETER

Stormen Simone vräkte omkull träd för 800 miljoner kronor.

Upp till två miljoner kubikmeter virke har rasat ned.

– Nu måste skogsägarna själva inventera sin skog och ta kontakt med oss så att vi snabbt får bort virket ur skogen, säger Södra skogsägarnas informationschef Magnus Berg till TT.

Yrvädret Simone kom, mattades av och bedarrade. Stormens spår står, eller ligger, att finna i landets södra skogar.

I Götaland beräknas stormen ha fått träd värda totalt 800 miljoner kronor på fall. Upp till två miljoner kubikmeter virke har rasat ned och måste nu tas om hand.

Enligt Södra skogsägarna skadades skogsområden i Halland, Kronobergs län, Blekinge och norra Skåne allra värst.

– Men inte värre än att uppröjningen kan skötas inom vår ordinarie verksamhet. Dock är uppröjning av vindfällen betydligt jobbigare och tar mer tid än vanlig avverkning. Det är också ett farligt arbete, säger Magnus Berg.

75 miljoner kubikmeter

Två miljoner kubikmeter virke låter svindlande mycket. Men i svenska stormsammanhang är det inte mer än en vindil. Stormen Gudrun drog ned 75 miljoner kubikmeter virke, år 2005.

De nedfallna träden ska nu tas om hand och kommer bli både timmer och massaved.