’Han är ännu farligare nu’

Göran Lindberg nekas obevakad permission efter riskbedömning: Drag av sexuell sadism

Våldtäktsdömde Göran Lindberg, 67, alias ”Kapten Klänning”, bedöms i dag vara farligare för allmän­heten än tidigare.

Han nekas obevakade permissioner – ett beslut han har överklagat.

– Risken för återfall i sexuellt våld är högre, skriver en psykolog i ett utlåtande.

Göran Lindberg, 67, var rektor för Polishögskolan mellan 1989 och 1997. Därefter befordrades han till länspolismästare i Uppsala.

Lindberg profilerade sig genom föreläsningar kring ämnen som jämställdhets­arbete, etik och moral och fick öknamnet ”Kapten Klänning”.

Utanför offentligheten, före­läsningssalarna och polis­husens korridorer ägnade han sig åt gruppsex och koppleri samt begick våldsamma sexuella övergrepp och grova våldtäkter.

Avslöjad av död hallick

Genom en död hallicks telefon kunde hans polis­kollegor slutligen spåra honom.

Lindberg greps den 25 januari 2010. Han hade tiden innan gripandet fått kontakt med en 14-årig flicka som han planerade att träffa i Falun. I sin bil hade han en väska med massagestavar, bitboll med träns och läderremmar.

”Kapten Klänning” dömdes till sex år och sex månaders fängelse för misshandel, våldtäkt, grov våldtäkt, köp av sexuell tjänst, försök till köp av sexuell tjänst och koppleri. Hovrätten sänkte senare straffet till sex års fängelse.

Han sitter för närvarande på säkerhetsklass 1-anstalten Saltvik i utkanten av Härnösand.

2011 gjorde en psykolog en riskbedömning av ”Kapten Klänning”. Det noterades då att det fanns risk för återfall i sex- och våldsbrottslighet.

50-tal psykologsamtal

I juni i år fattades ett nytt beslut rörande Kapten Klänning. Beslutet innebar att Lindberg kan flyttas till anstalter med säkerhetsklass 2, alltså fängelser med lägre säkerhet än Saltvik.

Kriminalvården utredde också om det kunde anses säkert att ge honom obevakade permissioner. I samband med det gjorde en annan psykolog en ny riskbedömning av Lindberg. Som underlag fanns bland annat anteckningarna från omkring 50 psykologsamtal som Lindberg genomfört mellan dec­ember 2011 och januari 2013.

I resultatet framkommer det att ”Kapten Klänning” nu anses vara betydligt farligare för sin omgivning än tidigare.

Psykologen menar i sitt utlåtande att det ”finns underlag för att ställa diagnosen narcissistisk personlighetsstörning”. Vidare står det att Lindberg har haft en begränsad mottaglighet i sin långa behandling. Han uppfyller, enligt undersökningen, även kriterierna för sexuell sadism.

Risk för återfall

Utifrån detta bedöms det att risken för återfall i sexuellt våld är högre än vid det första utlåtandet, alltså undersökningen 2011. I beslutet kan man läsa att ”återfall i sexuellt våld under permission och liknande inom en överskådlig framtid är klart förhöjd”.

Utifrån detta beviljas Göran Lindberg inga obevakade permissioner av Kriminalvården.

Ett beslut som han nu själv har överklagat till Förvaltningsdomstolen i Härnösand.

Psykiater Ulf Åsgård, 64, är inte förvånad att ”Kapten Klänning” i dag bedöms som betydligt farligare än tidigare.

– Man har ett säkrare underlag nu, säger han.

Vid en riskbedömning av en person finns det flera åtgärder att ta till. Det gäller att skaffa sig en samlad bild av personen, berättar psykiater Ulf Åsgård som har stor erfarenhet av gärningsmannaprofilering.

– Man träffar vederbörande ett antal gånger och skaffar fram uppgifter från omgivningen, till exempel från fängelsepersonal, säger han.

”Säkrare underlag”

Utifrån det bedömer man sedan hur pass farlig personen är.

Hur kan han betraktas som farligare nu än för drygt två år sedan?

– Den tid som man har haft på sig är mycket längre nu. Man har ett säkrare underlag.

Enligt Ulf Åsgård kräver all behandling av Lindberg att han själv önskar att komma till rätta med sina problem. Hittills har ”Kapten Klänning” inte medverkat fullt ut i behandlingarna, vilket framgår i Kriminalvårdens skrivelser.

– Om han inte medverkar själv fullt ut – då är det hopplöst att komma vidare, säger Ulf Åsgård.

Tidigaste dag för villkorlig frigivning för ”Kapten Klänning” är den 25 januari nästa år.

Den största polisskandalen i Sveriges historia

Göran Lindberg var under sin karriär rektor för Polishögskolan åren 1989-1997. Därefter befordrades han till länspolismästare i Uppsala. Den posten innehade han fram till 2006.

Han var känd bland sina poliskollegor som ”Kapten klänning” för sitt engagemang i jämställdhetsfrågor.

Men i samband med att en 60-årig hallick dör i juli 2009, upptäcker polisen Göran Lind­bergs namn och telefonnummer i hallickens mobiltelefon.

I december 2009 går Göran Lindberg på egen begäran i pension. Samma månad inleder Citypolisens människohandelsgrupp sina spaningar mot Lindberg.

Han grips den 25 januari 2010 när han är på väg att träffa en 14-årig flicka från Dalarna som han har fått kontakt med på ett internetforum.

Ett halvår senare, den 30 juli 2010, döms han till sex år och sex månaders fängelse för misshandel, våldtäkt, grov våldtäkt, köp av sexuell tjänst, försök till köp av sexuell tjänst, medhjälp till köp av sexuell tjänst, medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst och koppleri. Totalt fälls han på 17 av 23 åtalspunkter.

Hovrätten sänker senare hans straff till sex års fängelse.

HAR EN NARCISSISTISK PERSONLIGHETSSTÖRNING

Ett genomgående mönster av grandiositet, behov av att bli beundrad och en brist på empati. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang och tar sig minst fem av följande uttryck:

Har en grandios känsla av att vara en betydande person.

Är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek.

Tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli förstådd av, andra per­soner (eller institutioner) som är speciella eller har hög status.

Kräver ett övermått av beundran.

Har en känsla av särskilt berättigande, har orimliga förväntningar på särbehandling eller på att andra auto­matiskt ska svara upp till hans eller hennes förväntningar.

Utnyttjar andra, drar fördel av andra för att uppnå sina egna mål.

Saknar empati: är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov.

Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund.

Är arrogant och högdragen i sitt beteende eller sina attityder.

Publisert: