Teleräkningen: 310 000 kronor

Hård intern kritik mot Arbetsförmedlingens GD – krismöte i dag, erfar Aftonbladet

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist har på kort tid dragit på sig hård intern kritik.

Detta sedan hon bland annat haft skyhöga mobilräkningar.

Enligt uppgift till Aftonbladet avhandlas hennes agerande som generaldirektör under ett styrelsemöte i dag.

Aftonbladet har fått tillgång till en sammanställning av Bermudez-Svankvists mobilanvändning under perioden mars 2012 till augusti 2013. Hon mobilsurfade då för i genomsnitt 15 665 kronor i månaden.

Orsaken till de höga kostnaderna var att hon inte hade slagit av dataroamingen i samband med flera utlandsbesök. Totalt mobilsurfade hon för 281 000 kronor under perioden. Hennes totala mobiltelefonkostnad under denna tid var 311 000 kronor.

Telias sammanställning över generaldirektörens mobilanvändning visar att det framför allt var vid två resor under 2012 — i Sydkorea och Dominikanska republiken — som surfkostnaderna skenade.

I november 2012 är hon bokförd för att ha mobilsurfat för 170 123 kronor i Dominikanska republiken. I juli 2012 uppgår kostnaden till 113 859 kronor i Sydkorea.

Fastnade i stickprov

Först när Arbetsförmedlingens it-chef gjorde en stickprovskontroll bland myndighetens mobilanvändare och såg de höga kostnaderna informerades generaldirektören.

– När hon blev informerad om konsekvenserna av aktiverad dataroaming vidtogs omedelbara åtgärder, uppger Arbetsförmedlingens presschef Patrik Svensson. Det skedde under våren 2013.

Under den aktuella periden genomförde Angeles Bermudez-Svankvist 15 tjänsteresor i Danmark, Sydkorea, Belgien, Dominikanska Republiken, Benin, Tyskland, USA, Turkiet, Frankrike, Irland, Taiwan och Kina. Resorna gjordes både i rollen som generaldirektör och som president för Wapes (World Association of Public Employment Services), en sammanslutning av arbetsmarknadsmyndigheter i ett 90-tal länder.

På Arbetsförmedlingens intranät finns en telefonipolicy för myndigheten, som gäller sedan juni 2012. Där står följande:

"Hantering av telefonen utomlands. Följande åtgärder skall vidtagas: Det mobila nätverket skall stängas av. För att undvika kostnader."

”Inga kommentarer”

Generaldirektörens agerande togs enligt uppgift till Aftonbladet upp vid dagens styrelsemöte, som pågick till lunch.

– Jag har inga kommentarer i dagsläget på detta, säger Christer Gustafsson, ordförande för SACO-S på Arbetsförmedlingen.

Gunnar Carlson, ordförande för SEKO:s fackavdelning på Arbetsförmedlingen, säger:

– Vad gäller styrelsemötet hänvisar jag till ordförande. Vad gäller det övriga har jag inga kommentarer.

Kort innan Bermudez-Svankvist blev generaldirektör för Arbetsförmedlingen fick hon sparken som stadsdirektör i Södertälje kommun 2005.

Innan hon ens hann börja den nya anställningen gjorde hon sig till ovän med övriga chefer i kommunen, och fick sparken.

Tre år senare anställdes Bermudez-Svankvist av regeringen som generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Marita Lärnestad (M), oppositionsråd i Södertälje, konstaterar att ingen från regeringen kontaktade kommunpolitikerna i Södertälje och hörde sig för varför hon fått sparken så snabbt:

- Det tycker jag är väldigt dåligt. Man tar referenser innan man anställer någon, säger Lärnestad.

Publisert: