Nyheter

Polischef anklagas för tjänstefel

Av: 

Caroline Olsson

NYHETER

JO-anmäld för att ha vilselett rikspolischefen

Igår kom beslutet att lägga ner Pust.

Nu JO-anmäls en chef vid Rikspolisstyrelsen för grov trolöshet mot huvudman alternativt grovt tjänstefel.

Chefen påstås bland annat ha förvanskat den rapport som låg till grund för hela upphandlingen.

Bakom anmälan står Fredrik Brokopp, huvudskyddsombud vid Polisen i nordvästra Skåne.

Den anmälda polisintendenten är biträdande chef vid polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen i Stockholm.

Hon har tidigare pekats ut som hårt drivande i beslutet att fortsätta med det skandalomsusade it-systemet trots att rapporter om allvarliga problem haglat en längre tid.

Säljaren skrev beslutsunderlaget

I anmälan anklagas den utpekade chefen bland annat för att grovt ha missbrukat sin ställning genom att löpande mörka problemen i rapporteringen till rikspolischefen Bengt Svensson.

Dessutom anklagas chefen för att medvetet ha gett oriktig information om vem som egentligen gjorde den förstudie som låg till grund för Rikspolisstyrelsens beslut att köpa in Pust Siebel. Enligt JO-anmälan var det en anställd hos it-leverantören Oracle som skrev rapporten. Samma företag som senare sålde systemet.

Den anmälda chefen påstås ha försökt mörka detta när saken blev känd och dessutom "själv eller genom ombud" byta namn på författaren.

- Om uppgifterna stämmer skulle det ju kunna bli aktuellt med ett rent brottmålsärende. Jag vill inte gå händelserna i förväg men så är det ju, säger Fredrik Brokopp.

Rädsla för repressalier

Han har skrivit under JO-anmälan. Innehållet kommer från en rad poliser som inte velat träda fram av rädsla för repressalier.

- Jag blev kontaktad av medarbetare som kände att de inte kunde eller ville skriva under med sitt namn, av olika skäl. Så jag fick frågan om jag i min roll som skyddsombud kunde skriva under.

Brokopp själv totalsågar Pust och har tidigare krävt att systemet stoppas.

Den utpekade chefen löper som en röd tråd i alla turer.

- Min uppfattning är att man sjösatt ett system som inte skulle sjösatts. Och den här chefens namn har hela tiden dykt upp som en förespråkare, trots att det kommit klagomål från alla håll.

- När jag läste det medarbetarna skrivit här så kände jag att det är viktigt att de här uppgifterna blir prövade för det finns saker som tangerat uppdraget jag har, säger Fredrik Brokopp.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sänk din månadskostnad och samla dina lån med Lendo - ansök enkelt här.

Lendo

Publisert: