Publicerad:
Uppdaterad:

Klart för begränsning av fastighetsskatt

Publicerad:
Uppdaterad:

Högst fem procent av inkomsten om du inte tjänar mer än 720 000

Den som tjänar mer än 720 000 kronor får ingen minskning av sin fastighetsskatt.

Det är innebörden av det förslag till så kallad begränsningsregel för fastighetsskatten som finansdepartementet nu presenterat.

Begränsningsregeln skall hindra att årets höjda taxeringsvärden leder till alltför hög fastighetsskatt för hushåll som har svårt att klara den. Högst 5 procent av hushållsinkomsten skall gå till att betala fastighetsskatt för det hus där man bor permanent.

Förslaget till begränsningsregel som nu presenterats har både ett golv och ett tak. Taket innebär att minskningen av fastighetsskatten bara får räknas på taxeringsvärden upp till 3 miljoner kronor. Om villan har ett högre taxeringsvärde får man betala full skatt på 1,2 procent på det värde som överstiger 3 miljoner kronor.

Fastighetsskatten för en fastighet med taxeringsvärdet 3 miljoner kronor är 36 000 kronor. Tjänar man mer än 720 000 kronor kan man inte dra nytta av begränsningen för då är 5 procent av inkomsten mer än 36 000 kronor.

Detta innebär att det finns en sorts indirekt inkomstgräns i regeln men den ger inte lika stora marginaleffekter som den direkta inkomstgräns som diskuterades tidigare.

Nedre gräns

Den nedre gränsen vid ett taxeringsvärde på 230 000 kronor innebär att skatten inte kan sättas ned med ett lägre belopp än 2 760 kronor eller 230 kronor per månad. Golvet är enligt finansdepartementet satt så att en person som har en inkomst motsvarande en ensamstående folkpensionär kommer att kunna utnyttja begränsningsregeln.

Med hushåll menas i sammanhanget gifta och de som sammanbor under äktenskapsliknande förhållande samt hemmavarande barn under 18 år. Barnens eventuella inkomst och förmögenhet skall alltså räknas med så att man inte kan minska sin inkomst genom att föra över den på barnen.

Över gränsen

Hushåll med låga inkomster och stora förmögenheter skall inte kunna få sin fastighetsskatt minskad. De måste nämligen ta upp 15 procent av sin förmögenhet som inkomst och kan då komma över gränsen på 720 000 kronor.

Totalt beräknar finansdepartementet att cirka 150 000 personer kunna utnyttja begränsningsregeln. Kostnaden för den ryms enligt beräkningarna inom de 500 miljoner kronor som satts av för den.

De nya reglerna skall enligt förslaget gälla från den 1 januari i år och därmed tillämpas för första gången i deklarationen nästa år. De flesta hushåll skall kunna få skatteminskningen automatiskt.

TT

Publicerad:
Publicerad: