Varför uppstår de flesta regnväder i Nordatlanten?

NYHETER

Regnväder hänger samman med lågtryck. Och lågtryck bildas ofta just i Nordatlanten eftersom kall luft strömmar från Kanada och möter varm luft från Golfströmmen.

Det är i gränsområdet mellan dessa luftmassor som lågtrycken bildas och utvecklas.

Varm luft stiger och ersätts med kallare underifrån. Det blir ett lägre tryck och regnmoln uppstår.

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder