Varningen kom 44 sekunder före kraschen

NYHETER

Haverikommissionens resultat offentliggjorda

BERLIN

En ensam flygledare och datorer som dröjde för länge med sin order. Det är av allt att döma förklaringen till måndagens flygkatastrof i Tyskland, där 71 människor dog.

Den tyska haverikommissionens första resultat blev kända på torsdagen.

Under de ödesdigra minuterna när de två planen med 900 kilometer i timmen rusade mot katastrofen hade mannen i flygledartornet i Zürich ansvaret för fem plan på två radarskärmar och två radiokanaler.

Samtidigt fungerade radarsystemet bara med reducerad effekt på grund av servicearbeten. Minuterna före olyckan måste han dessutom korrigera en inflygning till tyska Friedrichshafen för ett av de fem planen.

Senast en och en halv minut före kollisionen borde han ha beordrat ner det ryska planet på lägre höjd. Först 44 sekunder före katastrofen kom ordern och 14 sekunder senare bekräftade den ryske piloten och inledde manövern.

Det berättade chefen för den tyska haverikommissionen Peter Schlegel när han redovisade tre dagars arbete. Därmed bekräftar han misstankarna om att orsaken till katastrofen i första hand finns hos Skyguide, det företag som sköter flygledning och flygsäkerhet i Schweiz.

Förundersökning inledd

Schweiziska åklagare meddelade också på torsdagen att de inlett en förundersökning mot Skyguide. Syftet är bland annat att fastställa händelseförloppet och utreda om anställda begått misstag som motiverar åtal.

Skyguide ville inte kommentera uppgifterna.

Schlegel kunde inte bekräfta uppgifterna från Moskva om att den ryske piloten 90 sekunder före kollisionen skulle ha varnat flygledaren för att planet var på kollisionskurs.

- Båda planen hade det nyaste kollisionsvarningssystemet. Vi vet dock inte om det var inkopplat i den ryska maskinen eller hade störningar, sade Schlegel.

Först om någon dag kan kommissionen ta del av kommunikationen inne i planens cockpit och utvärdera färdskrivarna. Alla fyra apparaterna var svårt skadade och magnetbanden måste restaureras mekaniskt innan de kan spelas upp.

Anhöriga på plats

På torsdagen kom 140 anhöriga till de 69 döda passagerarna på det ryska planet till Tyskland. Efter deras livs svåraste resa väntade en plågsam upplevelse. Vid en ceremoni bredvid vrakdelar i det vackra sommarlandskapet utanför Überlingen tog de på torsdagseftermiddagen farväl av sina kära. Med blombuketter, kransar och sorgeband stod de tysta framför resterna av Tupolevplanets sjärtparti.

I sitt bagage hade de också tagit med sig fotografier, tillhörigheter och sjukjournaler. Dessa vittnesmål om de döda, varav 52 barn, hade de tyska myndigheterna bett om för att i någon mån underlätta det extremt svåra identifieringsarbete som nu börjat.

Leif Svensson/TT