Hans tal ska övertyga hela världen

Foto: Skydd mot Saddam Israeliska och amerikanska soldater övar i israeliska Negev-öknen. Här skjuts en Patriot- robot iväg. Den ska skydda mot eventuella raketmissiler som kan komma från Irak.
NYHETER

När USA under Kuba-krisen 1962 visade upp satellitbilder av sovjetiska kärnvapen på Kuba övertygades en hel värld.

Utrikesminister Colin Powell har inga lika goda bevis när han i eftermiddag ska försöka övertyga FN om att Saddam har massförstörelsevapen.

Foto: Usa:s utrikesminister Colin Powell.

USA vill till varje pris övertyga de 15 medlemmarna av säkerhetsrådet och resten av världen om att Saddam Hussein verkligen utgör det hot mot världsfreden som gör det nödvändigt att gå i krig.

Tecknar en bild

Även om bevisen inte är klockrena ska Powell med sin lågmälda saklighet teckna en bild av hur Irak fortsätter att lura vapeninspektörerna. Förhandsläckorna säger att Powell ska visa följande:

Satellitbilder på irakiska städpatruller som transporterar bort saker timmar innan FN:s vapeninspektörer kommer dit för att leta efter massförstörelsevapen. Bilder på mobila laboratorier för produktion av biologiska vapen.

I hemlighet avlyssnade telefonsamtal mellan irakiska myndighetspersoner. De talar om hur de lyckats lura inspektörerna, ”tänk att dom kunde missa dom grejorna” och liknande.

Material som Irak i brott mot sanktionerna smugglat in för att kunna fortsätta utveckla kärnvapen och andra massförstörelsevapen.

Att Irak och al-Qaida samarbetar.

Elva av säkerhetsrådets 15 medlemmar vill ge vapeninspektörerna mer tid. Bland de länder med vetorätt som Frankrike, Kina och Ryssland. Vid toppmötet med Tony Blair i går visade Jacques Chirac inga tecken på att ge upp sin hårdnackade inställning mot ett krig.

Vill slå till nu

USA vill slå till nu men helst inte utan FN:s välsignelse. Med FN i ryggen ökar Bushs stöd på hemmaplan markant.

Amerikanska medier påstår att det varit strid om vilka uppgifter som USA kan offentliggöra utan att avslöja känsliga källor och metoder för Irak. Underförstått att det finns mer graverande uppgifter som USA är förhindrat att lägga fram.

En rimlig bedömning är ändå att om USA haft otvetydiga bevis hade de lagts fram vid det här laget. Som skedde vid Kuba-krisen.

Wolfgang Hansson