Uppladdningen runt Irak fortsätter

NYHETER

Nato har 150 000 man på plats

Den amerikanska och brittiska militära uppladdningen går vidare i högt tempo som planerat. Med 150 000 man på plats har försvarsminister Donald Rumsfeld nu slagit fast att anfallet kan börja genast.

Foto: UPPLADDNINGEN FORTSÄTTER Nato beräknar att man har ca 150 000 man i regionen runt Irak.

Soldater, fartyg och flygplan är visserligen på väg mot Irakområdet men USA har redan tidigare sagt att man kan dra igång en ''rullande offensiv''. Det betyder att invasionen kan sättas igång med det man har tillgängligt i dag. Sedan fyller man på med mer folk och utrustning efter hand, en slags militär motsvarighet till industrins ''just in time''.

Uppladdningen inleddes förra året med olika typer av tung utrustning och understödsförband och nu har de stridande förbanden kommit fram till området eller är på väg från USA.

Den största koncentrationen styrkor finns i Kuwait, ungefär hälften.

Många britter

Sammanlagt räknar USA med att dra samman över 200 000 man i Irakregionen. Av dem är cirka 40 000 britter.

Det finns inga officiella sammanställningar av styrkorna men amerikanska medier har försökt kartlägga uppladdningen.

I Kuwait finns nu cirka 70 000 man.

Armén har femte armékåren där liksom tredje infanteridivisionen. Där finns också marinkårens första expeditionsstyrka. Hundratals tunga stridsvagnar och lättare stridsfordon övar för fullt. Många av dem har inte målats om i ökenkamoflage utan är fortfarande grönmålade. Så här års grönskar nämligen centrala Irak dit de ska.

101:a luftburna

På väg till området är 101:a luftburna divisionen, 20 000 elitsoldater med 250 helikoptrar. Det är den viktigaste spjutspetsen. Divisionen har deltagit i nästan alla USA:s moderna krig, i Vietnam var den ''först in och sist ut''. Den behöver ett par veckor till på sig för att komma på plats med all sin tunga utrustning.

I Kuwait har USA två framskjutna flygbaser med F-15-plan, F-16 och A-10, som är specialbyggda för att slå ut stridsvagnar.

USA har flygbaser i Saudiarabien, Turkiet, Oman, Bahrain, Abu Dhabi, Qatar och på den brittiska ön Diego Garcia i Indiska Oceanen.

Hangarfartyg

Flera av dessa baser har använts kontinuerligt av amerikanskt och brittiskt flyg som patrullerat flygförbudszonerna i norra och södra Irak. Där finns alla typer av plan, jakt, attack, spaning, bombplan, elektronisk störning, lufttankning, transport osv. Det exakta antalet svårt att få fram, men det rör sig om hundratals plan.

Dessutom har USA tre och Storbritannien en hangarfartygsgrupp inom räckhåll för Irak.

På vart och ett av de amerikanska hangarfartygen Harry Truman i Medelhavet, Abraham Lincoln och Constellation i Persiska viken finns 80-90 stridsflygplan. Besättningen är på vardera fartyget cirka 4 000 man plus ett par tusen till på kryssare, jagare, ubåtar och andra eskorterande fartyg.

I kriget 1991 satte USA-alliansen sex hangarfartygsgrupper.

USA har dessutom beredskap för att sända Kitty Hawk och Nimitz till Persiska viken. Det brittiska hangarfartyget, som avvaktar i Medelhavet, är Ark Royal.

Thomas Höjeberg/TT