LO kräver höjt tak i föräldraförsäkring från juli

NYHETER

STOCKHOLM

LO krävde på måndagen att regeringen höjer taket i föräldraförsäkringen i juli i år. Enligt LO:s styrelse uppfattade medlemmarna höjningen som ett löfte i höstens valrörelse.

Finansminister Bosse Ringholm kontrar med att det krävs miljardbesparingar i sjukförsäkringen för att klara en sådan höjning.

  Men Ringholm utesluter inte att det kan bli en höjning av taket i föräldraförsäkringen redan i juli.

  - Allt hänger ihop med möjligheten att sänka sjukförsäkringskostnaderna. Möjligheterna att höja taket i föräldraförsäkringen står och faller med att vi kan pressa kostnaderna tillräckligt mycket, säger finansministern till TT.

  Ringholm vill samtidigt framhålla att regeringen faktiskt inte har tagit ställning till om det kan skapas utrymme för att höja taket i juli, något han anser lätt kommer bort i debatten.

  - Vi säger att vi är osäkra. Det vill säga, vi är inte lika säkra som vi var i höstas, men beslutet fattas först den 15 april i samband med vårpropositionen.

  TT: Hur stor kostnadsminskning är det som behövs?

  - I första hand handlar det om att banta bort flera miljarder av kostnaden för sjukförsäkringen, säger Ringholm.

  Han hoppas att detta ska kunna åstadkommas med en kombination av en skärpning av sjukskrivningsprocessen och införandet av ekonomiska drivkrafter i sjukförsäkringssystemet.

Osäkra besked

  Regeringens utfästelser i valrörelsen om att höjda tak i föräldra- och sjukförsäkringen diskuterades av LO:s styrelse tidigare på måndagen. LO-styrelsen kom fram till att man inte var nöjd med de osäkra besked som kommit från regeringen på senare tid.

  - Vi har sagt att man i den här situationen bör höja taket i föräldraförsäkringen från 1 juli. Och nästa reform ska vara höjningen av taket i sjukförsäkringen och det ska ske så snart som någonsin är möjligt, säger LO:s avtalssekreterare Håkan Meijer.

  TT: Är det ett krav från LO:s sida att regeringen höjer taket i föräldraförsäkringen från den 1 juli?

  - Vi utgår ifrån att regeringen klarar en höjning, dels för att det är väldigt viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, dels för att behålla legitimiteten i försäkringen så att man inte börjar försäkra sig vid sidan om. Men vi accepterar att man något skjuter höjningen av taket i sjukförsäkringen på framtiden.

Vill se beräkningarna

  Om regeringen ändå hävdar att det inte finns ekonomiskt utrymme för en höjning av taket i föräldraförsäkringen kommer LO att kräva att få ta del av finansdepartementets beräkningar.

  - Vi har nu satt ner foten, utifrån de rapporter vi fått från medlemmar som deltog aktivt i valarbetet och slet för en socialdemokratisk valseger, säger Meijer som anser att det blir lättare att motivera valarbetarna inför nästa val om man genomför de här höjningarna så fort som möjligt.

  - Våra medlemmar uppfattade höjningarna av taken som ett löfte. Men vi har fått en ökad arbetslöshet och vi accepterar att regeringen nu skjuter på det ena av löftena, säger Meijer.

Sten Gustafsson/TT , Joakim Goksör/TT