Planen: Så ska Donald Trump behålla makten

Ledarrebellen ska krossas i en första styrkedemonstration. Sedan ska Donald Trump hjälpa sina lojala förkämpar till nyckelpositioner i senaten.

Planen: Så ska Donald Trump behålla makten