Mer än varannan 80-åring på intensiven överlever

Av:  TT

Fler äldre som får intensivvård på grund av covid-19 överlever i dag, jämfört med i våras.
Fler äldre som får intensivvård på grund av covid-19 överlever i dag, jämfört med i våras.

Fler äldre får intensivvård på grund av covid-19 nu, än i våras. Dödligheten för åldersgruppen har gått ner och nu överlever mer än varannan 80-åring den tuffa vården.

Avsevärt fler äldre erbjuds sjukhusvård på grund av covid-19 nu än i våras. Både på vanlig vårdavdelning och på intensiven. Under veckorna 49–52 skrevs 2 587 personer som var 80 år eller äldre in på sjukhus i Sverige på grund av covid-19, enligt Socialstyrelsens statistik. Av dessa var 708 personer 90 år eller äldre.

Även antalet äldre som vårdas med hjälp av intensivvård har blivit fler, jämfört med i våras, då det fanns farhågor om att personer 80 år eller äldre prioriterades bort, för att på så sätt säkerställa lediga platser – framför allt i Stockholm där trycket på akutmottagningarna var som störst. Exempelvis väckte ett internt sjukhusdokument, som konstaterade att personer med en biologisk ålder över 80 år skulle prioriteras bort, starka reaktioner.

Nu, däremot, får alltså betydligt fler 80-åringar intensivvård.

– Det kan vara så att man lärt sig att det lönar sig, eftersom många av de här patienterna faktiskt överlever, säger Sten Walther, docent, överläkare samt Socialstyrelsens expert angående covid-19 och intensivvård.

Mer än varannan

Mellan den 1 januari och 31 maj avled 60 procent inom 30 dagar, av dem som var 80 år eller äldre och som hade vårdats på intensiven på grund av covid-19. Från och med september fram till årsskiftet var motsvarande andel nere på 48 procent.

Det visar statistik från intensivvårdsregistret, som också visar att en stor andel av dessa patienter fortfarande var vid liv även 90 dagar från inskrivningstillfället på intensivvårdsavdelningen.

– Mer än varannan patient som är 80 år eller äldre och som har vårdats på intensiven för covid-19 är alltså fortfarande vid liv efter 30 dagar, och de flesta även efter 90 dagar. Det är inte så dåligt, säger Sten Walther.

Nya metoder

Orsakerna till den förbättrade överlevnaden är det ingen som vet. En förklaring kan vara att det är friskare 80-åringar som läggs in i dag, jämfört med i våras. Alternativt att vården har förbättrats. En sådan förbättring skulle kunna vara att det i dag inte är alla patienter på intensiven som får en slang nerstoppad i halsen, så kallad intubering. I stället får många syrgas i högflödesgrimma, vilket inte är en lika tuff behandling.

Att covid-19 är en besvärlig sjukdom som kräver många äldres liv, även på intensiven, framgår dock om man jämför denna grupp med dem som vårdades på intensiven under 2019, det vill säga av andra orsaker än covid-19. Bland dessa patienter var dödligheten efter 30 dagar "bara" 34 procent. Avsevärt lägre än för covid-patienterna, alltså.

Rättad: En tidigare version innehöll en felaktig uppgift om antalet äldre som skrevs in på sjukhus veckorna 49-52.

PODD Mutationerna

Aftonbladet Daily med Björn Olsen professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert: