Fjärilen – en elegant flygare

Av:  TT

Fjärilens vingslag överraskar forskare. På bilden en vinbärsfuks. Arkivbild.
Fjärilens vingslag överraskar forskare. På bilden en vinbärsfuks. Arkivbild.

Vingarnas storlek, form och flexibilitet gör fjärilen till en avancerad flygare. Studier av den unika flygtekniken kan komma till användning vid tillverkning av drönare.

Fjärilarnas vingar är oproportionerligt stora och breda i förhållande till resten av kroppen om man jämför med andra flygande insekter och fåglar. Nu har forskare vid Lunds universitet i detalj studerat aerodynamiken när fjärilarna flyger i en vindtunnel, och det visar sig att vingarnas storlek, form och flexibilitet ger en unik flygteknik.

Aerodynamiskt effektiva

Under vingarnas slag uppåt kupas de, vilket skapar en luftficka mellan vingarna. När de ögonblicket därpå slås ihop pressas luften ur fickan, något som skapar en bakåtriktad jetstråle som driver fjärilarna framåt. Vingslag nedåt har en annan funktion: att fjärilarna håller sig i luften och inte faller till marken.

Att vingarna slår ihop under uppslaget beskrevs av forskare för snart 50 år sedan, och hittills har den gängse uppfattningen varit att fjärilarnas vingar är aerodynamiskt ineffektiva, något som forskarna från Lund nu motbevisar.

En elegant mekanism

"Att vingarna kupas när fjärilarna slår ihop dem gör vingslagen mycket mer effektiva. Det är en elegant mekanism som är långt mer avancerad än vi anade och det fascinerar. Fjärilarna har nytta av tekniken när de måste lyfta snabbt och fly från rovdjur", säger Per Henningsson, som studerat fjärilarnas aerodynamik tillsammans med kollegan Christoffer Johansson, i ett pressmeddelande.

"Våra resultat kan inspirera till att förbättra flygteknik och prestanda hos små drönare. Hemligheten är att utgå från fjärilsvingarnas form och flexibilitet", fortsätter Henningsson.

Resultaten av forskningen publiceras i en artikel i den brittiska tidskriften Journal of the Royal Society Interface.

Publisert: