Ivo: Vård i livets slutskede till alla med coronasymtom

Generella direktiv om palliativ vård till äldre i Sörmland

Under en period fick äldre med coronasymtom på boenden i Sörmland palliativ vård.

Oavsett om patienten hade konstaterad smitta eller inte, enligt Ivo:s granskning.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, kritiserar alla Sveriges regioner för brister i vården av äldre på särskilda boenden under pandemin. I beslutet som skickats till Region Sörmland som drabbades hårt av pandemin i våras framgår att generella direktiv styrt vården för de äldre.

Till exempel konstaterar Ivo att under en period så sattes vård i livets slutskede, palliativ vård, in för samtliga äldre som uppvisade coronasymtom.

Även om den äldre inte hade konstaterats coronasmittad.

Ordinerade morfin

Innan det direktivet så gällde att ingen äldre på särskilt boende med coronasymtom skulle flyttas till sjukhus för vård, om det fanns ”stark misstanke” corona, enligt Ivo-beslutet.

Granskningen visar också att läkare har ordinerat palliativa läkemedel utan att det framgår varför. Palliativa läkemedel är till exempel smärtstillande som morfin och ångestdämpande som midazolam.

”Av de journaler som Ivo har granskat framgår i många fall mycket knapphändiga eller inga uppgifter om hur och på vilka grunder ställningstagande om vård i livets slutskede skett samt om vilken information som lämnats till och vilket samråd som skett med patienten och eventuella närstående” skriver Ivo.

Dokumenterades inte

I intervjuerna framkommer dock samstämmiga uppgifter om att åtgärden har föregåtts av samråd mellan läkare och sjuksköterska samt den äldre eller en närstående.

”Däremot uppger de intervjuade att vidtagna åtgärder inte dokumenterats pga. den pressade situationen som förekom under pandemin” står det i Ivo:s beslut till Region Sörmland.

Ivo:s bedömning är att ”det i inledningen av pandemin har förekommit att äldre som bor på särskilt boende, inte har fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19”, enligt deras beslut till Region Sörmland.

I flera av besluten till andra regioner återkommer bristen på dokumentation om hur det fattats beslut om att ge en patient vård i livets slutskede. Och i flera regioner uppger läkare och vårdpersonal att beslutsgången varit riktig men att den inte dokumenterats på grund av ”den pressade situation som förekom under pandemin”.

”Allvarliga brister”

Flera regioner i landet kritiseras därför att de enligt Ivo:s bedömning brustit i och med att ”ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede inte har skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende”.

Ivo:s journalgranskning visar att en femtedel av patienterna i granskningen inte har fått den individuella läkarbedömning de har rätt till. Av den femtedelen har ungefär 40 procent inte heller fått en individuell bedömning av en sjuksköterska.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Regionerna är de som har helhetsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, ett pressmeddelande om tillsynen.

Region Sörmland uppger i ett pressmeddelande att Ivo:s slutsatser från journalgranskningen och intervjuer med vårdpersonal är felaktig. Enligt regionens chef för patientsäkerhet Marie Bennermo så har det inte funnits några generella direktiv om att ”patienter som bor på särsskilt boende inte ska skickas till sjukhus” utan att alla ska ha haft rätt till individuella bedömningar.

En slutsats Region Sörmland uppger att Ivo ska ha dragit utifrån en skrivelse från infektionskliniken:

– Detta stämmer överhuvudtaget inte. Region Sörmland har inte gått ut med sådana här riktlinjer. Infektionskliniken har heller inget mandat att reglera kommunernas äldrevård, säger Marie Bennermo i ett pressmeddelande.

– Vår bild är att det trots svårigheterna i stort sett har fungerat väl även om misstag och avsteg från detta säkerligen har skett.

Där säger hon också att det är för tidigt att säga hur de ska svara på kritiken.

– Vi har just fått beslutet och har inte tillgång till det underlag som Ivo baserar sin kritik på. Därför kan vi i nuläget inte kommentera det som tas upp i detalj, men vi kommer självklart att följa upp detta och vidta de åtgärder som behövs, säger Marie Bennermo i pressmeddelandet.

PODD Då kan den andra vågen vara över

Aftonbladet Daily pratar med Tom Britton

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE