Demokraterna är osäkra medan motståndarna älskar sin president

Supportrarnas dröm: Trumpvälde fram till 2052

”Nationalisternas tidevarv”