Organisation startar nytt projekt för att få unga i arbete

Boost by FCR har sedan 2011 verkat i de gamla Pågenlokalerna.
Boost by FCR har sedan 2011 verkat i de gamla Pågenlokalerna.

Boost by FCR har i flera år arbetat för att få fler ungdomar att bli självförsörjande.

Den senaste tiden har ett flertal nya projekt och uppdrag tilldelats organisationen.

– På egen hand hade vi aldrig kunnat göra detta, säger Filippa Engstrand, verksamhetschef för Boost.

Den ideella organisationen Boost by FCR startade 2011 som ett större projekt av FC Rosengård. Med åren växte idén, det blev fler projekt och till slut bildade man sin egen organisation istället för att verka inom fotbollsföreningen.

Verksamheten menar att det funnits ett tomrum i samhället för arbetslösa ungdomar, vilket de försöker fylla. Det sker genom vägledning, stöd, studie- och arbetssökandehjälp samt individuella program för de ungdomar som söker sig till kontoret i Sofielund.

– Det som alla projekt har gemensamt är att de riktar sig till unga arbetssökande, säger Filippa Engstrand, verksamhetschef för Boost.

En gång i tiden började Boost by FCR som ett projekt men i dag är det istället de som håller i initiativ, uppdrag och projekt. Den senaste tiden har fem nya projekt och uppdrag satts igång av organisationen.

Allra senast tillkom ”Support”, där det i dagarna meddelades att de beviljats stöd fram till november 2021.

Satsning mot psykisk ohälsa

– Vi har identifierat unga med oavslutad gymnasieskola, eller till och med grundskola, och unga som är utrikes födda. För hur hemskt det än låter är det ett hinder i sig att vara utrikes född. Det ser vi då arbetslösheten skiljer sig enormt mellan inrikes och utrikes födda, framförallt för killar, säger Filippa Engstrand.

Projektet kommer bjuda på en del nymodigheter från organisationens sida. De kommer då arrangera möten - utanför en jobbsökandesituation - mellan arbetsgivare och arbetssökande samt bygga upp ett introduktionsprogram som sker i grupp istället för individuellt.

– Om man ska koka ner Boostmetoden handlar den om att ge unga arbetssökande ett individuellt stöd. Ett stöd som går att skräddarsy. Det består egentligen av en bred, omfattande meny av olika aktiviteter, säger Engstrand och nämner hälsoaktiviteter, workshops och studie- samt arbetsförberedande aktiviteter som några exempel.

Så sent som i våras startade också satsningen ”Match”, som tillsammans med ”Support” utgör en stor del av dagens verksamhet.

– Det är en särskild satsning för unga med psykisk ohälsa. Där vi utvecklar ett motivationsstärkande program för att förbättra förutsättningarna för att må bättre och även nå arbetsmarknaden.

Beroende av ekonomiskt stöd

Utöver de två stora projekten har organisationen nyligen också beviljats en rad nya uppdrag. Det rör sig då om ”Connect” som handlar om att förstärka samarbetet mellan arbetssökande och näringslivet, ”Stöd och matchning” där de blir en leverantör till Arbetsförmedlingen genom att ta emot arbetssökande och ”Nya perspektiv, nya vägar”. Det sistnämnda är ett jämställdhetsprojekt som ännu inte dragit igång.

– Vi har identifierat ett problem med att unga gör väldigt könsstereotypa yrkesval och att arbetsmarknaden är väldigt könssegregerad, förklarar Engstrand.

Medan de tre nyss nämnda uppdragen finansieras av tillväxtverket, Arbetsförmedlingen samt jämställdhetsmyndigheten kommer pengarna till ”Support” och ”Match” från Malmö stad samt Europeiska socialfonden (esf).

– Vi är väldigt beroende av att fonden och kommunen ser ett förtroende i oss. På egen hand hade vi aldrig kunnat göra detta.

Länge har Boost by FCR haft en osäkerhet där framtiden för de 30–35 anställda hängt på att ett nytt projekt ständigt trillat in. Nu har organisationen projekt och uppdrag fram till december 2021 och Filippa Engstrand menar att strävandet efter att ha fler parallella verksamheter nu börjar ge resultat.

Över 2000 ungdomar till självförsörjning

– Vi vill kunna erbjuda unga det allra bästa stödet för in i samhället, in i arbetslivet och jag tror verkligen vi har hittat vår roll.

Organisationen har de senaste åren haft en kapacitet på 300 ungdomar inskrivna samtidigt, vilka stannat i fyra månader i genomsnitt, vilken dock kommer sjunka till cirka 250 stycken framöver.

– Det handlar om storleken på projekten som vi sökt och blivit beviljade. De har den omfattningen.

Från grundandet 2011 fram till och med juli 2019 hade över 2 200 ungdomar blivit självförsörjande efter att ha fått hjälp från Boost by FCR – varav en dryg tredjedel gått till fortsatta studier.

– Ungefär 70 procent av dem som fullföljer sitt program här kommer ut i antingen heltidsarbete, nära på heltid eller på heltidsutbildning med CSN.

Publisert:

LÄS VIDARE