Sextrakasserier kan öka självmordsrisk

Av: TT

Publicerad:
De som utsatts för sextrakasserier begår oftare självmord än andra, visar en ny studie. Arkivbild.
Foto: Vichakorn
De som utsatts för sextrakasserier begår oftare självmord än andra, visar en ny studie. Arkivbild.

Att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet kan öka risken för att begå självmord eller självmordsförsök, enligt en ny studie-

– Det behöver uppmärksammas som ett arbetsmiljöproblem och prioriteras i arbetsmiljöarbetet, säger docent Linda Magnusson Hanson.

Att utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats kan vara ett större arbetsmiljöproblem än vad man tidigare trott. Forskning har redan tidigare pekat på att för personer som utsatts ökar risken att drabbas av stress, depression och ångest till en grad som kan leda till sjukskrivning.

Men enligt ny forskning vid Stockholms universitet kan effekterna vara betydligt allvarligare än så: risken för att begå självmord eller självmordsförsök ökar.

Fördubblad risk

Studien visar att risken för självmordsförsök ökar med över 50 procent bland dem som drabbats, och att risken för att begå självmord fördubblas. Det kan handla om trakasserier från chefer, kollegor, patienter, kunder, elever eller passagerare.

Forskningen visar också att det inte går att urskilja någon tydlig skillnad mellan män och kvinnor i frågan.

– Man vet sedan tidigare att faktorer som att ha låga krav och ett dåligt socialt stöd på jobbet till viss del är kopplade till självmordsbeteende. Men här ser vi ett samband mellan den här typen av sociala faktorer, att relationer med arbetskamrater eller andra på arbete har betydelse i frågan, säger Linda Magnusson Hanson, docent vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, som lett studien.

Ännu oklart

Tyvärr vet man relativt lite om vilket typ av arbetsmiljö som bidrar till att sexuella trakasserier förekommer, enligt Magnusson Hanson som menar att mer forskning behövs inom ämnet.

– Dock tyder mycket på att det sociala klimatet och chefernas ledarskap är väldigt betydelsefullt, säger hon.

Publicerad: