Sjunkande förtroende för äldrevården

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Ingela Landström

Medborgarnas förtroende för äldreomsorgen sjunker i rask takt.

Enligt en undersökning dalade förtroendet från 34 procent i mitten av april till 22 procent i början på maj.

– Den här förändringen är en tydlig avvikelse i jämförelse med de annars stabila resultaten i den här undersökningen, säger Svante Werger, särskild rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som genomfört undersökningen.

Det låga förtroendet, betydligt lägre än för Folkhälsomyndigheten och sjukvården, kan ses mot bakgrund av smittspridningen på äldreboenden.

– Vi har sett en oönskat stor spridning på äldreboenden och framförallt i Stockholmsområdet, säger Malin Grape, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

I Stockholms län har covid-19 drabbat,212 av 400 äldreboenden, enligt Region Stockholm.

Finns åtgärder. . .

Folkhälsomyndigheten har tittat på vad som har hänt, vad man kan göra och har samarbetat med region Stockholm och region Sörmland med en webbenkät som gått ut till äldreboenden.

I Stockholm har ansvariga på 227 äldreboenden svarat på enkäten. De har beskrivit genomförda åtgärder och noterat brister och sådant som kan förbättras.

En rad åtgärder togs för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholm.

. . .och bra exempel

Han pekar på exempelvis ändrade städrutiner, kompetenshöjande insatser och skyddsmaterial som skickades ut. Begränsningar gällande besök infördes liksom rörligheten bland personalen så att de inte gick runt mellan avdelningarna.

– Väldigt mycket har gjorts och väldigt, väldigt snabbt, säger Per Follin.

Ett område som många äldreboenden pekar på är svårigheten att skapa säkra avstånd mellan de boende. Detta gäller både äldreboenden med och utan smittade. Follin påpekar att många äldre har svårt att minnas och förstå instruktioner, inte minst personer med demens.

Dock verkar antalet fall inom äldrevården i Stockholm ha minskat den senaste tiden.

– Bilden är att det går neråt. Att det faller från och med vecka 16, säger Per Follin.

Preventivt jobb

I Sörmland har minst 14 verksamheter drabbats, enligt den enkät som skickades ut till de 68 boenden som finns i regionen. Enkäten besvarades av 41 och av dessa uppgav 21 att de inte hade några fall, 14 hade fall medan sex inte svarade på frågan.

Av Sörmlandsenkäten framgår att 93 procent av de boenden som haft smitta hade vidtagit åtgärder gällande måltidsrutiner. Bland boenden utan smitta låg andelen på 66 procent.

– Det är viktigt att jobba preventivt redan innan det finns fall och följa rekommendationer om handsprit och avstånd och så vidare, säger Maria Remén, smittskyddsläkare i Region Sörmland.

Transparens bra

Lokala medier har under den senaste tiden rapporterat om att Sörmlandskommuner undanhållit uppgifter om hur många av deras boenden som har drabbats av smittan.

Statsepidemiolog Anders Tegnell fick i samband med måndagens pressträff frågan om det är bra för förtroendet att kommuner inte berättar om detta.

– Det finns en aspekt på detta som man måste komma ihåg och det är den personliga integriteten. Det är jätteviktigt att man inte berättar om sådant som kan utpeka individer i något sammanhang, säger Tegnell.

Han tillägger att han inte kan bedöma hur man tänkt i de aktuella fallen, och fortsätter:

– Är man helt säker på att man inte på något sätt utpekar individer är vi på myndigheten väldigt mycket för transparens, säger Anders Tegnell.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig siffra om äldreboendena i Sörmland.

PODD Konspirationsteorierna som omger coronaviruset

Sedan coronaviruset började spridas har det, i nästan lika snabb takt, spridits konspirationsteorier i dess spår. I dagens avsnitt tittar vi närmare på teorierna tillsammans med Sebastian Bay, forskare vid FOI.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publicerad:

LÄS VIDARE