Djuret vaknade – under slakten

NYHETER

En veterinär som var på plats på ett slakteri såg hur ett djur som höll på att avblodas blev hängande mellan två slaktstationer och började vakna till, skriver Östgöta Correspondenten.

Foto: TT
Veterinären har anmält slakteriet. Bilden är ett montage och har inget med händelsen att göra.

En veterinär som arbetade för Livsmedelsverket har anmält missförhållanden på ett slakteri i Östergötland till länsstyrelsen. Händelsen inträffade i slutet av september – vilket slakteri det gäller är sekretessbelagt, skriver Corren som begärt ut anmälan från länsstyrelsen.

Veterinären ska ha befunnit sig i slakthallen i ett annat ärende när det inträffade ett produktionsstopp. Ett nötdjur som bedövats hade skickats vidare till avblodning och när stoppet kom blev den hängande mellan två slaktstationer.

Djuret ska ha hanterats felaktigt på flera punkter, enligt veterinären. Avblodningen utfördes inte på ett korrekt sätt: ”Djuret hängde först rakt ned under ett par minuter och blod droppade stötvis ur stickområdet, dock inte i normal omfattning” står det i anmälan.

Bedövningen var inte tillräcklig

Bedövningen hann släppa på grund av stoppet och djuret började försöka att lyfta huvudet. Personalen kontrollerade inte om djuret var i medvetande, istället ingrepp veterinären som påtalade att bedövningen inte var tillräcklig – och djuret bedövades på nytt.

Eftersom inga kontroller av djurets tillstånd utfördes efter bedövningstillfället, hann djuret utsättas för ett otillbörligt lidande under perioden bedövning till död” skriver veterinären i sin anmälan. Dessutom reagerar veterinären på att man inte genomförde ny avblodning.

”Hade förväxta klövar”

Det här är inte första gången som Livsmedelsverkets veterinärer rapporterar om missförhållanden på slakterier i Östergötland eller i andra län dit östgötska djur fraktats.

Corren har begärt ut anmälningar från de senaste året. Till exempel avslöjades två grisar från en gård med svansskador då de lastades av på ett slakteri – de skulle aldrig ha transporterats, menar veterinären i det ärendet. Och i september anlände åtta suggor från en leverantör i Östergötland till ett slakteri i Västergötland. De hade förväxta klövar och smärta när de skulle gå. Dagen efter kom fyra ungtjurar med samma problem.

Livsmedelsverket och länsstyrelsen kan åtalsanmäla djurhållare, transportörer eller slakterier. Länsstyrelsen kan dessutom förelägga den som hanterar djur att vidta förbättringsåtgärder – till exempel med hot om straffavgift.

Länsveterinär Pernilla Stridh på länsstyrelsen säger att myndigheten följer upp anmälan om det dåligt bedövande och avblodade djuret, skriver Corren.

ARTIKELN HANDLAR OM