Brott

Frågor och svar: Ökar eller minskar brottsligheten i Sverige?

Av: 

Aftonbladet

NYHETER

Brottsligheten i Sverige har blivit ett av våra mest diskuterade ämnen.

Men går den upp eller ner?

Rapporterna från Brottsförebyggande rådet (Brå) ger några svar.

Ökar eller minskar brottsligheten i Sverige?

  • Andelen personer som utsätts för kriminalitet minskar. Det beror framförallt på att egendomsbrotten, en omfattande kategori brott som inrymmer allt från snatteri i butik till inbrott i bostad, har blivit mindre vanliga.
  • Utsattheten för brott mot person har dock inte minskat i samma utsträckning och har de senaste åren (2013–2015) pendlat mellan högre och lägre nivåer.

Diagram: BRÅ

Ökar eller minskar våldsbrotten?

  • Antalet mord, dråp och misshandel med dödligt våld sjunker. I början på 00-talet dödades i genomsnitt 92 personer om året. Motsvarande siffra för perioden 2011–2015 var 85.
  • Det är framförallt dödligt våld mot kvinnor i nära relationer samt mot barn som har minskat. Dödligt våld med skjutvapen mot män har dock ökat.
  • Forskarna påpekar att det är som det alltid har varit, att det dödliga våldet framförallt inträffar i socialt marginaliserade miljöer. Människor som lider av psykisk ohälsa och problem med missbruk dödar och blir dödade.
  • Det dödliga skjutvapenvåldet har ökat de senaste åren. År 2015 nådde en toppnotering med 112 fall.
  • Motsvarande siffra för 2016 är inte helt klar, men det mesta tyder på att det är färre fall än året innan och fler än tidigare under 2000-talet. Att dra långtgående slutsatser av denna tendens är dock svårt. Dödligt våld är en liten brottskategori, varför variationen mellan åren är stor.

Och sexualbrotten?

  • Den självrapporterade utsattheten för dessa brott låg länge stabilt, men de senaste tre åren finns en tydlig ökning.Samtidigt har ökningen av antalet polisanmälda sexualbrott de senaste åren mattats av. Och siffror från vården visar ingen uppgång bland dem som söker hjälp efter att ha blivit utsatt.
  • Det är med andra ord troligen de mindre grova övergreppen som har blivit vanligare.
  • Antalet lagförda sexualbrott har ökat markant sedan tidigt 2000-tal. Möjligen har debatten bidragit till att polis och åklagare numera lägger större resurser på dessa brott.

Källa: Brås rapport Brottslighet i Sverige fram till 2015

ANNONS

Stoppa myggen i sommar! Nu är det SPECIALPRIS på myggmedel!

Extern länk från Apohem

Köp här!


Publisert:

LÄS VIDARE

Nya siffrorna: Antalet mord minskade från 2015 till 2016

ÄMNEN I ARTIKELN

Brott

Brå, Brottsförebyggande rådet

Våldsbrott

Sexualbrott