”Det kan vara det värsta som någonsin hänt oss”

NYHETER

Kyrkans personal i Skene förbereder sig nu för att stötta de anhöriga som kommer få ett dödsbesked. Göran Landgren, kyrkoherde förklarar att man planerar för hembesök. Samtidigt står församlingshemmet öppet.

– Det berör alla här. Man känner alltid någon, säger han.

1 av 3 | Foto: THOMAS JOHANSSON
Kyrkoherden Göran Landgren.

Det brinner levande ljus och ligger vita blommor vid en sten utanför Ängskolan i Skene. Elever och föräldrar strömmar in och ut från skolan i små klungor. En röd EPA-traktor rullar in och parkerar mitt på skolgården. Fem ungdomar hoppar ut. 

De går några meter på skolgården innan en av tjejernas telefon ringer. Efter samtalet börjar hon gråta. En av vännerna omfamnar henne. De står stilla på skolgården en lång stund. 

Läste om olyckan på text-tv

 Skenes kyrkoherde Göran Landgren läste om olyckan på text-tv på söndagsmorgonen.

– Min första tanke var att gode gud låt det inte vara de härifrån från Ängskolan, säger han.

Under söndagsgudstjänsten gick det upp för honom att det var bussen med åttondeklassare från Ängskolan som hade vält. Han fick ett sms av en diakon och sedan ringde det hos en av åhörarna. Denne hade en anhörig med på bussen.

– Det var någon som blev uppringd under gudstjänsten. Denne fick besked att personen mådde väl. Vi fick prata enskilt med några personer efter gudstjänsten, säger Göran Landgren.

Marks kommun har gått upp i stabsläge efter olyckan och vid 17.30-tiden hölls en presskonferens.

– Vi har en tung dag idag. Allas våra tankar går till de anhöriga till de barn som drabbats av den här olyckan. Det är tragiskt och det är allvarligt och vi från kommunen gör vad vi kan för att stötta anhöriga och alla som finns i våra barns närhet, sa Lars Jerrestrand, tillförordnad kommunchef Marks kommun. 

De drabbade barnen går i åttonde klass. De 52 barnen som var med i bussen är ungefär en tredjedel av alla åttonde klassare på skolan.

– Det kan vara det värsta som någonsin har inträffat här i marks kommun. Jag vill sända alla mina tankar till de drabbade. Det är oerhört tragiskt det som har hänt, säger Tomas Johansson, kommunstyrelsens ordförande. 

Skolan håller öppet

Kommunen har beslutat att skolan ska hållas öppen under måndagen. Men åttondeklassarna separeras från andra elever. De behöver mer stöd och kommer samlas i kulturhuset. Alla skolklasser kommer ha samtal om det som hänt. Eleverna kommer få sluta tidigt på dagen men sedan kommer skolan vara öppen för alla som behöver stöd.

– Stämningen var väldigt tryckt på skolan när jag var där tidigare idag. Men samtidigt väldigt målmedveten – Man hjälps åt att ta hand om varandra, säger Dennis Reinhold, förvaltningschef, barn- och utbildning.

Skolledningen har börjat planera inför det faktum att skadade och traumatiserade elever så småningom kommer hem. Dennis Reinhold har tagit beslut om att ta hjälp från andra kommuner.

– Vi inser att vi behöver hjälp från kringliggande kommuner när det gäller psykologer och kuratorer. Borås har hör av sig och vi har även ett gott samarbete med flera andra mindre grannkommuner.