Varannan ung transperson har övervägt självmord

De känner att de inte ens existerar.

Så de kämpar. Mot fördomar, kränkningar och okunskap – och för rätten till sin egen identitet.

Tills de inte orkar mer.

Varannan transperson mellan 15 och 19 år har allvarligt övervägt att ta sitt liv, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

De vet att de inte är ensamma. I en modern tid har sociala medier blivit ett stöd som behövs. Tillgången till information och kunskap är bättre än någonsin och transpersoner känner sig mindre ensamma genom att möta andra. Men där toleransen och synligheten blivit bättre, har hälsoläget förblivit detsamma.

Den psykiska ohälsan bland transpersoner i dagens Sverige är extrem – och blir inte bättre.

Varför?

– Det är svårt att klargöra exakt vad som bidrar till vad, men mycket forskning tyder på att den starkaste normen att avvika från i vårt samhälle är könsnormen. Det kostar på mentalt. Men sedan är det inte bara att avvika i sig som är problematiskt, utan att avvika och behöva möta samhällets reaktioner på det. Det är det som har konsekvenser på hälsan, säger Charlotte Deogan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Charlotte Deogan, utredare.
Charlotte Deogan, utredare.

– Samhället har inte förståelsen eller medvetenheten, transpersoner blir ständigt ifrågasatta och det är påfrestande. Att hälsoläget inte blivit bättre är allvarligt.

I en utredning som gjordes av Folkhälsomyndigheten, och som publicerades under 2015, hade 57 procent av de svarande mellan 15 och 19 år allvarligt övervägt att ta sitt liv. 40 procent hade allvarligt försökt. Siffrorna talar sitt tydliga språk: självmordsstatistiken är som högst bland unga.

– Det är höga siffror när det gäller unga som har tankar på att ta sitt eget liv. Som lider av nedstämdhet, oro eller sömnproblem. Precis som vid undersökningen 2005 visar det här resultatet höga ohälsotal hos transpersoner, säger Charlotte.

– Unga är en utsatt grupp. När man är ung så är sökandet efter sin egen identitet och formandet av ens person en skör väg. Man är i en väldigt känslig period. Att vara ung transperson blir då en ytterligare aspekt.

Den nya undersökningen visar att transpersoner i dag upplever en större oförståelse från allt fler omgivningar. Det kan vara nära vänner och familj eller i kontakt med myndigheter, som sjukvård och arbetsförmedling. De känner sig ofta ifrågasatta och misstrodda.

– Den här oförståelsen blir en kränkning, även om det inte är någons intuition eller mening att kränka transpersoner som man möter. Men resultatet av att exempelvis bli ifrågasatt blir en kränkning eftersom det är brist på respekt. Det skapar barriärer för att söka vård.

Hur förbättrar vi den psykiska hälsan bland transpersoner?

– Jag skulle nog säga att det handlar om att höja medvetenheten generellt, och då specifikt bland skolpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Har människor mer kunskap och förståelse så förbättras förutsättningarna för att visa den förståelse och respekt som nu brister. Då kommer livsutrymmet för transpersoner inte vara så begränsat och barriärer kring exempelvis sjukvård och sociala aktiviteter kan minska, vilket behövs för att man ska kunna leva ett fullt liv, säger Charlotte Deogan.

Läs artikelserien Mitt ID - om rätten att få vara sig själv

Hit kan du vända dig för att få hjälp

 • Akut
  Ring 112.
 • Suicidezero.se
  Arbetar för att minska självmord och öka kunskapen om samhällsproblemet. Finns många bra telefonnummer och webadresser.
 • Självmordslinjen
  Du kan chatta eller prata i med deras volontärer, alla dagar dygnet runt. Du kan också ­mejla in dina frågor. Tel: 90101.
 • Nationella hjälplinjen
  Tel: 020-22 00 60. Alla dagar kl.13-22
 • BRIS vuxentelefon
  Tel: 077-150 50 50. Måndag-fredag kl.10-13
 • BRIS
  Barnens hjälptelefon
  Tel: 116 111, måndag-fredag kl. 15-21, helger kl. 15-18
 • Svenska kyrkan
  Jourhavande präster finns tillgängliga alla dagar mellan kl 21-06. Ring 112 och be att få bli kopplad.
 • Jourhavande medmänniska
  Tel: 08-702 16 80. Alla dagar 21-06.
Publisert:

LÄS VIDARE