Ungas självmord kostade fler levnadsår än covid

Av:  Petra Hedbom/TT

Suicid orsakar fler förlorade levnadsår än dödsfall i covid enligt en ny rapport. Arkivbild.
Suicid orsakar fler förlorade levnadsår än dödsfall i covid enligt en ny rapport. Arkivbild.

Betydligt fler människor dog i sviterna av covid-19 under 2020 än till följd av självmord – men självmorden bidrog till ett stort antal förlorade levnadsår, visar en undersökning av Läkemedelsverket.

– Död i covid-19 har framför allt drabbat äldre personer medan suicid i högre grad drabbar yngre. På så sätt ger varje suicid upphov till fler förlorade levnadsår än varje dödsfall i covid, säger Rickard Ljung, professor och läkare på Läkemedelsverket och ansvarig för studien.

Förväntade levnadsår är de år som en person antas ha kvar i livet vid en given tidpunkt. Även om betydligt fler individer dog i sviterna av covid-19 under 2020 än på grund av självmord så bidrog suicid till nästan lika stort antal förlorade levnadsår.

Fyra gånger fler

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen, rörande psykisk hälsa och suicidprevention, tittat på antalet förlorade levnadsår på grund av självmord jämfört med antal förlorade levnadsår till följd av död i covid-19. Slutsatsen i rapporten är att det handlar om fyra gånger fler förlorade levnadsår per självmord än per dödsfall i covid-19.

– Död i covid-19 har framför allt drabbat äldre personer medan suicid i högre grad drabbar yngre. På så sätt ger varje suicid upphov till fler förlorare levnadsår än dödsfall i covid, säger Rickard Ljung, professor och läkare på Läkemedelsverket och ansvarig för studien.

Beräkningarna utgår från en statistisk modell där det finns ett visst antal förväntade levnadsår för varje individ vid en given ålder. Ju yngre en person är, desto fler är förstås de förväntade levnadsåren. För varje dödsfall i självmord respektive covid-19 har sedan antalet förlorade levnadsår på grund av för tidig död beräknats.

Många år efter år

Ett exempel: För en 90-årig man som avlider i covid-19 är den förväntade återstående livslängden förkortad med ungefär fyra år, medan för en 20-årig man som tar sitt liv är den förväntade återstående livslängden förkortad med drygt 62 år.

— Samhället borde reflektera över att suicid drabbar riket varje år. Det kan lätt bli en snedvridning när det sker någonting nytt som blir väldigt påtagligt som med pandemin. Men suicid drabbar många varje år, säger Rickard Ljung.

Det totala antalet förlorade levnadsår under pandemin av död i covid är hittills cirka 150 000. För suicid under det senaste decenniet är det cirka 500 000. Ett annat sätt att uttrycka det är att för varje självmord förlorades 34 levnadsår och 8 levnadsår per coviddödsfall.

— Det belyser att suicidprevention är en viktig folkhälsofråga, säger Rickard Ljung.

Publisert: