Försäkringsbranschen kräver klimatanpassningar

Av:  TT

Flera fastigheter vattenskadades i samband med översvämningarna i Gävle i augusti – nu kräver försäkringsbranschen att staten tillsätter en översvämningsutredning.
Flera fastigheter vattenskadades i samband med översvämningarna i Gävle i augusti – nu kräver försäkringsbranschen att staten tillsätter en översvämningsutredning.

Mot bakgrund av sommarens översvämningar kräver branschorganisationen Svensk försäkring att regeringen tillsätter en översvämningsutredning.

Annars riskerar boende i riskområden att i framtiden stå utan försäkringsskydd.

Regelverket vad gäller ansvaret för att förebygga vattenskador orsakade av översvämningar och skyfall måste förtydligas. Det säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk försäkring, till Dagens Nyheter.

– Fastighetsägare som vill anpassa sin befintliga bebyggelse har bara möjlighet att vidta åtgärder på sin egen mark. Men det som behöver göras involverar oftast flera fastigheter eller kommunal mark. Det kan också handla om mark i en annan kommun där man vill avleda vatten i ett vattendrag.

”Samhället måste anpassas”

Branschorganisationen anser inte att kommunerna tar det ansvar som regelverket föreskriver.

– Det finns kommuner som bygger på helt olämplig mark vid kusten för att man vill ha skatteintäkter.

Ersättningar för väderrelaterade fastighetsskador har ökat hos en rad försäkringsbolag. Branschen vill fortsätta erbjuda ersättningar, men anser att samhället måste anpassas.

– Om det inte görs kommer medborgare att stå utan skydd, vilket skulle få stora konsekvenser, säger Moberg.

”Kommer bli problem”

Staffan Moberg uppger för TT att vissa av Länsförsäkringars bolag redan slutat försäkra nyproducerade fastigheter där kommunen byggt trots länsstyrelsens avrådan.

– Det här gäller områden där det kommer att bli problem i framtiden. Jag tycker det är bra att Länsförsäkringar gör det här. Vi kan inte fortsätta att undvika att klimatanpassa, eller ännu värre, att försvåra situationen genom att bygga på fel platser, säger han.

Syftet med utredningskravet är att tvinga staten att ta ställning till förändrade förhållanden, framför allt havsnivåhöjningar.

– När man bygger i dag så tittar man 30 år framåt i tiden, 40 år i bästa fall. Men fastigheterna ska stå där i över hundra år och då måste man ha det perspektivet.

För det krävs nationella riktlinjer, understryker Moberg.

– Varje kommun ska inte själv behöva uppfinna hjulet.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) säger till DN, via sin pressekreterare, att ”Samhällsplaneringen är ett kommunalt ansvar” och att ”det är viktigt att aktörer på alla samhällsnivåer planerar för att arbeta med klimatanpassningen”.

Publisert: