Chefernas brev till Svenonius – så löser vi förlossningskrisen

Uppdaterad 2021-11-21 | Publicerad 2021-11-19

Nio förstalinjechefer på förlossningsvården i Stockholmsregionen har skrivit ett öppet brev till finansregionrådet Irene Svenonius.

De föreslår och vädjar om akuta lösningar samtidigt som de vill ta bort fokus från lönehöjningar som de anser tagit för stor plats i debatten.

– Vi står inför den största krisen någonsin i januari, vi pratar om en kollaps, säger Anna Ståhl, chefbarnmorska på Sös.

Anna Ståhl är en av de fyra chefbarnmorskorna som har sagt upp sig på Södersjukhusets förlossningsavdelning och varit med och skrivit brevet. Hon har arbetat som barnmorska i 28 år och älskar egentligen sitt jobb.

– Vi sa upp oss den 28 oktober. Vi slutar i januari och befarar att det kan bli fler uppsägningar om inga akuta åtgärder vidtas, säger hon och sätter på högtalaren för att de andra tre cheferna, Annelie Danneteg, Lise Ramos och Hanne Fjellvang som också sagt upp sig, ska kunna delta i samtalet.

Fyra chefbarnmorskor har sagt upp sig från sös i Stockholm.

Tesen i brevet, förklarar de, är att region Stockholm behöver utöka antalet förlossningsplatser nu. Och för att kunna ha ett hållbart arbetsliv måste alternativa arbetsmodeller införas och ersättningen för arbete på obekväma arbetstider höjas.

– Lönehöjningarna har tagit allt för stort fokus från förlossningsdebatten. Det är inte det största problemet, utan det är att det finns för få förlossningsplatser och det är det som främst hotar arbetsmiljön och patientsäkerheten, säger förlossningscheferna.

De säger att de är tacksamma för de pengar som nu skjutits till förlossningsvården.

– Men det löser inte den akuta krisen. Det är stora vinster att kunna ha en barnmorska per födande i aktiv fas av förlossningen, men då måste vi rekrytera nästan 60 nya barnmorskor bara på Sös, därför är det en lösning som ligger långt i framtiden.

Finansborgarrådet Irene Svenonius (M) och Anna Ståhl, chefbarnmorska på Sös.

”Bara 22 procent barnmorskor arbetar heltid”

– Visste ni att de bara är 22 procent av alla barnmorskor på förlossningsavdelningen som arbetar heltid? Hur många andra yrken är det så i? De orkar inte mer. Sös kan inte ta emot 8 000 födande per år. Det måste finnas ett system som man kan göra för att få en arbetstidsförkortning och återhämtning. Exempelvis att arbeta 80 procent för en heltidslön.

Den akuta lösningen, som förlossningscheferna ser, är att om fler förlossningsplatser tillkommer, kommer förlossningarna fördelas jämnare och därmed avlasta befintliga kliniker – vilket i sin tur kommer att minska belastningen på medarbetarna.

– Förhoppningen är att medarbetarna kommer de att orka mer och på så sätt lockas tillbaka till förlossningsvården.

Barnmorskor och allmänhet samlade för en manifestation utanför landstingshuset i samband med Region Stockholms sammanträde om budgeten för 2021.

”Står inför en kollaps i januari”

– Alla är medvetna om krisen inom förlossningsvården. Men nu har det eskalerat. Vi står inför den största krisen någonsin i januari, vi pratar om en kollaps.

Till Irene Svenonius vill cheferna tillägga att dom är tacksamma för pengarna som gör att de kan arbeta med långsiktiga visioner, men de saknar akuta lösningar.

– Ta nu det här på allvar, för det går inte ens att föreställa sig hur det kommer att se ut i januari när uppsägningstiden gått ut och barnmorskorna slutar. Svenonius måste agera nu med klokare lösningar. Läs vårt brev och agera utifrån vad vi faktiskt behöver.

Aftonbladet har sökt Irene Svenonius