Risig framtid för blåbären

Forskare varnar om de nya hoten

Puttes äventyr i blåbärsskogen kan snart vara över.

Blåbärsriset försvinner i takt med att granskog brer ut sig i Sverige.

En femtedel av Sveriges blåbärsris har försvunnit de senaste 20 åren. Sedan 1950-talet har risen i södra Sverige halverats. Enligt forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, handlar det både om modernt skogsbruk och klimatförändringar.

En stor orsak är avsaknaden av ljus. I de täta granskogarna som blivit allt vanligare släpps inte tillräckligt med ljus ner till marken för att blåbärsrisen ska trivas.

Förutom att det blir färre blåbär för oss att plocka drabbas också djuren.

”Mycket viktig resurs”

Ekologen Annika Felton vid SLU berättar i SVT:s dokumentärserie ”Slaget om skogen” om sambandet mellan bärris och älg, rådjur, dovhjort och kronhjort.

– Det vi lärt oss på senare tid är att blåbärs- och lingonriset är en mycket viktigare resurs än vi tidigare räknat med, säger hon till SVT.

Den tuffa konkurrensen om bärrisen är en av orsakerna till att älgar blir magrare och får mindre kalvar, tror hon. Och i avsaknad av bärris äter älgarna tallplantor, till stora kostnader för skogsägare som planterar granskog för att minska den ekonomiska förlusten. Och då minskar bärriset ännu mer.

En annan anledning till minskande bärris kan vara klimatförändringar, enligt SLU.

Den tuffa konkurrensen om bärrisen påverkar djuren.
Den tuffa konkurrensen om bärrisen påverkar djuren.
Publisert:

LÄS VIDARE