Corona i Sverige –  detta gäller från och med 1 april

Restriktioner, smittspårning, munskydd, karensdag när covid-19 inte längre är samhällsfarlig

Tro det eller ej men det är inget aprilskämt.

Från och med den första april klassas inte längre covid-19 som allmän- eller samhällsfarlig.

Men vad är det egentligen som gäller?

De två långa åren av pandemin lider mot sitt slut. Den 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd togs bort redan den 9 februari.

Ändrade restriktioner från och med 1 april

 • Kravet på smittspårning upphör, man rekommenderas att stanna hemma men man behöver inte längre isolera sig vid sjukdom.
 • Covid-19 kommer att vara fortsatt anmälningspliktig i vården för att möjliggöra smittspårning.
 • De som inte har vaccinerats uppmanas fortfarande att göra det.
 • Fortsatt gäller att allmänheten, både vuxna och barn, inte ska testa sig vid symtom utan endast stanna hemma. Endast personal inom sjukvård och omsorg, personer med hög risk att bli allvarligt sjuk, gravida, omsorgstagare med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, exempelvis i särskilt boende för äldre (SÄBO) eller med hemtjänst ska testa sig.
 • Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.
 • Sverige tar bort inreseförbudet från alla länder utanför EU/ESS. Det krävs inte heller längre vaccinations- och testintyg för dig som reser till Sverige.
 • Kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen för undersökning, vård och behandling av covid-19 upphör och reglerna återgår till det normala. Det innebär att patientavgiften för besök i öppenvård återinförs.
 • Rätten till smittbärarpenning försvinner.
 • Ersättning för karens och ersättning för riskgrupper slutar att gälla.
 • Krav på läkarintyg återinförs vid sjukfrånvaro från och med dag 8, för att få sjuklön. Det gäller även för de som ansöker om sjukpenning från första dagen i sjukperioden.
 • Möjligheten att använda fjärr- eller distansundervisning i skolan tas bort. Rektorns möjlighet att sätta betyg i vissa fall försvinner också.
 • Studerande i Sverige kommer inte längre att ha rätt att behålla studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. Motsvarande bestämmelser för studerande utomlands träder i kraft den 1 juli 2022.
De som inte har vaccinerats uppmanas fortfarande att göra det.
De som inte har vaccinerats uppmanas fortfarande att göra det.
Publisert:

Ämnen i artikeln