Generaldirektören: ”Då ska det justeras”

avMattias Sandberg, Richard Aschberg

NYHETER

▪▪ Champagne. Massage. Lyxresor.
▪▪ Aftonbladet granskar hur offentliga Sverige lägger nästan 5,7 miljarder kronor på representation, kurser och konferenser.
Varje år.
▪▪ I dag behöver många inom offentlig sektor mer resurser.
Därför avslöjar vi politiker och myndighetschefer som åker på nöjesbetonade kurser och konferenser, ger bort tusentals kronor i dricks eller festar med starksprit.
Och låter dig betala notan.
▪▪ En unik kartläggning visar även hur det ser ut i din kommun.

Försvarsmaktens representationskonto ökade med nästan sex miljoner kronor under ett år.
Aftonbladets granskning visar att myndigheten representerat med starksprit - och även köpt in underhållning för stora summor.

– Om det är fall där alkoholpolicyn inte har följts så är det rena fel som har begåtts. Då ska det justeras, säger Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten.

Mellan 2014 och 2015 ökade er representationskostnad med nästan sex miljoner kronor. Varför?
– Det är lite olika faktorer. Den kanske viktigaste faktorn är att verksamheten som sådan har ökat i omfattning. Vi har fler anställda. Vi har fler övningar. Och då blir det också så att representation, brett definierat, följer verksamheten. Det kommer alltid att variera lite mellan åren och där går det upp.

– En annan del är att vi gjort ett stort arbete internt i myndigheten med att förankra det nya inriktningsbeslutet som kom i slutet av förra året. Det har i sin tur fört med sig mer i form av planeringsmöten och interna informationsmöten.

– En annan faktor är att vi under framför allt förra året har lagt mycket krut på utbildning och information om representationsregler. Och det nog finns en faktor som handlar om att vi konterar på ett lite annat sätt än 2014. Jag kan inte bedöma hur stor den effekten är. Men det finns en sådan budgetteknisk del.

Tycker du att alla de här miljonerna är väl investerade pengar?
Generellt skulle jag säga att det är det. Då ska jag också säga att vi har en restriktiv syn på representation. Grundställningen är att det här är skattebetalarnas pengar och de ska användas på bästa möjliga sätt och det vill vi vinnlägga oss om att göra. Om man slår ut det på per anställd, och särskilt om man inkluderar både anställda och frivilliga, är vi uppåt en 50-52 000 personer. Jag skulle tro att det är lägre nivåer än många andra myndigheter. Då är man nere på 500 kronor per person och år.

Varför ska Försvarsmakten representera med starksprit?
– Det gör vi inte internt. Vi kan göra det när vi har externa gäster, alltså internationella gäster. Annars är våra regler att det är enbart vin och vi har interna regler för hur mycket vin eller öl som konsumeras.

Vi har begärt ut fakturor där det förekommit sprit. I vissa fall har det sagts att det har begåtts fel och så har de krediterats efter att vi begärt ut dem. Vad tänker du om det?
– Om det är fall där alkoholpolicyn inte har följts så är det rena fel som har begåtts. Då ska det justeras. Då ska vi se till att det inte händer igen.

Varför är det viktigt att det ska förekomma sprit?
– Nej, jag tycker inte att det är viktigt. Men vi har som en grundläggande regel att det ska vara normal gästfrihet i den typen av representation och i ett internationellt umgänge så kan det förekomma. Men om jag går tillbaka till internationell representation som jag har varit med om så är det inte normen, skulle jag säga, att det förekommer starksprit.

Hur väl tycker du att era riktlinjer efterföljs?
– Ja, vi jobbar med lite olika metoder för att få till att de följs. Vi har gjort ett arbete med att utbilda förbanden i vad som gäller och förklara regler. Sedan har vi ren och skär budgetstyrning. Vi gör stickprovskontroller. Vi har en grupp som tittar på regelefterlevnad i högkvarteret som ser till att regelverk generellt följs. Sist, men inte minst, har vi en internrevision som med viss regelbundenhet reviderar alla våra förband och då tittar man regelmässigt på representation.

Ni köper in underhållning för upp till 75 000 kronor, till exempel när ni hyrde in Linda Bengtzing. Varför är det viktigt?

– Att det är viktigt att hushålla med statens resurser och tillstå att skattebetalarnas pengar används på ett bra sätt det är jätteviktigt för Försvarsmaktens förtroende generellt sett. Linda Bengtzing var en del i en garnisonsfest för F17 och deras anhöriga, där de anhöriga betalade sin del själva. Kostnaden för Försvarsmaktens personal blev 390 kronor per person för hela kvällen. Totalt var det 320 personer på plats, varav 100 var anhöriga.

Finns det en kultur inom Försvarsmakten där man behöver umgås under mer avslappnade former?

– Nej, det tror jag inte man kan säga. Det kanske var så en gång långt tillbaka i tiden men så är det inte nu.