Oenig hovrätt friar Eskil Erlandsson

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Före detta landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) på väg in till förhandlingarna i tingsrätten i Stockholm förra året.
Foto: Jessica Gow/TT
Före detta landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) på väg in till förhandlingarna i tingsrätten i Stockholm förra året.

Tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) tog visserligen två kvinnliga riksdagsledamöter på låren.

Men beröringarna saknade sexuell prägel, därför frias han också i hovrätten för sexuellt ofredande.

Rätten var dock inte enig.

Målet har tagits upp i hovrätten efter att den friande domen i Stockholms tingsrätt överklagades av två av tre målsägande.

Nu står det klart att Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom, och alltså väljer att fria Eskil Erlandsson för sexuellt ofredande mot två kvinnliga moderata riksdagspolitiker. Erlandsson har hela tiden nekat till brott.

Hovrätten konstaterar att beröringar på kvinnornas lår har ägt rum. Vid en arbetsrelaterad middag 2016 rörde Erlandsson den ena kvinnans lår, varpå hon direkt reagerade och tog bort hans hand. Han upprepade beröringen ytterligare en gång, och hon tog bort handen. Vid en lunch i riksdagen 2018 tog han på den andra kvinnans lår, och pillade vid hennes kjolkant. Även hon tog omedelbart bort hans hand.

"Måste ha känt"

Men även om beröringarna skett har de enligt både tings- och hovrätt inte haft den tydliga sexuella inriktning eller prägel som krävs för straffansvar.

"Det står klart att Eskil Erlandsson varken med ord eller handling i övrigt gett uttryck för ett sexuellt intresse för målsägandena i något av fallen. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att inte heller det som har kommit fram rörande omständigheterna i övrigt – bl.a. att beröringarna företagits under bordsduken på en arbetsrelaterad lunch respektive middag – leder till att gärningarna kan anses ha en så tydlig sexuell inriktning eller prägel att de ska bedömas som sexuellt ofredande", skriver hovrätten i sin dom.

En av domarna anser att det visst fanns en sexuell prägel, och att Erlandsson borde fällas. Detta då han rört vid låren på arbetskollegor, som han inte har en privat relation med, vid arbetsrelaterade tillfällen och utan att det finns en naturlig orsak till beröringen. Hon anser också att han måste varit medveten om sitt handlande, och därmed haft uppsåt.

"Eskil Erlandsson måste ha känt att han inte lade handen på sitt eget lår. Trots detta har han inte själv avbrutit agerandet eller gett någon ursäkt eller förklaring", skriver domaren.

Minns inte

Eskil Erlandsson sade sig i tingsrätten inte minnas någon av händelserna, även om han heller inte förnekade att han kan ha suttit bredvid kvinnorna. Men i sådana fall har han inte medvetet berört dem utan råkat komma åt dem när han mot sina egna lår masserat lederna i händerna.

Erlandsson fick för 20 år sedan diagnosen Dupuytrens kontraktur, eller vikingasjukan som den också kallas, vilket leder till att fingrarna kröker sig. Att han på grund av en annan fysisk åkomma dessutom måste sitta bredbent kan också ha bidragit, enligt försvaret.

I tingsrätten prövades även en tredje händelse, vilken rörde en centerpartist som uppgett att hon utsatts för Erlandssons beröring vid Centerstämman 2017. Tingsrätten konstaterade i det fallet att bevisningen inte räckte till.

Åklagaren valde att inte överklaga tingsrättsdomen.

Publicerad: