Professorn: Det är oerhört skrämmande

”Äldre har diskriminerats under pandemin”

Det var dem vi skulle skydda under pandemin.

I stället fick de sämst vård av alla.

– Äldre behandlas sämre i stort sett inom alla områden i Sverige, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

Det är de äldre som löper störst risk att dö av covid-19. Hög ålder är den största riskfaktorn. Mätt i antalet döda har de äldre fått betala det högsta priset.

Av dem som hittills dött i covid är 90 procent över 70 år.

– Jag tycker det är väldigt uppenbart att äldre har diskriminerats på grund av sin ålder under pandemin, säger Yngve Gustafson.

Han är professor i geriatrik vid Umeå universitet och en stridbar förkämpe för äldres rättigheter.

”Jag tycker det är väldigt uppenbart att äldre har diskriminerats på grund av sin ålder under pandemin”, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.
”Jag tycker det är väldigt uppenbart att äldre har diskriminerats på grund av sin ålder under pandemin”, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

”Många äldre fick inte träffa läkare”

Värst var det i början av pandemin – och allra värst i Stockholm, enligt professorn. Där var det "väsentligt många gamla" som inte fick någon individuell bedömning vid misstanke om covid-19, utan fick en "generell ordination om palliativ vård".

– Det allvarligaste var att många patienter ordinerades palliativ vård, vilket i praktiken innebär att de dör inom några dygn.

Många äldre på särskilda boenden fick inte träffa en läkare. Och många blev ordinerade palliativ vård per telefon vid feber och andra symtom på infektion, utan att läkaren visste om tillståndet berodde på covid eller inte.

”Ett hot mot läkaretiken”

– Det är det absolut värsta. Det är något man absolut inte kan avgöra på distans utan att ha undersökt patienten, utan det kräver en noggrann personlig undersökning, säger Yngve Gustafson.

– För mig är det oerhört skrämmande och det är ett hot mot läkaretiken.

Han nämner den läkare på en vårdcentral i Lomma kommun som i april förra året beslutade att ingen av 180 äldre patienter skulle få sjukhusvård vid misstänkt covid, utan läkaren ordinerade generellt palliativ vård på plats till dem alla i deras journaler.

Patienterna visste ingenting.

”Det är helt absurt”

Det avslöjade Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad i december 2020.

– Det är nästan som att döma 180 personer till döden om de får feber, säger Yngve Gustafson som tycker att två saker varit extremt oetiska och olagliga under pandemin:

  • Läkare har ordinerat palliativ vård till äldre personer på distans, utan att ha undersökt dem.
  • Man har prioriterat om en patient ska få sjukhusvård eller inte utifrån om personen bor på ett äldreboende eller inte.

– Det är helt absurt, jag skulle säga att det är brottsligt. Vi har en lagstiftning som säger att alla människor har rätt till samma sjukvård.

”Skulle till varje pris vara kvar hemma”

Uppfattningen inom regionerna var länge att äldre inte skulle läggas in på sjukhus vid covid-19.

– I början av pandemin var det ju nästan inga över 80 som lades in på sjukhus och det var uppenbart att man valde bort äldre från att erbjuda dem intensivvård, säger Yngve Gustafson.

– De äldre skulle till varje pris vara kvar hemma. Och när de kom till sjukhus var de diskvalificerade att komma till intensivvården, de fick vårdas på geriatrisk klinik.

Besöksförbudet på landets äldreboenden var ytterligare en form av diskriminering av äldre, anser han.

– Det är egentligen fruktansvärt att man från myndighetshåll säger att man inte får besöka äldre i deras hem.

”Det är omänskligt”

Han berör även ensamheten bland många äldre under pandemin.

– Det som gör mest ont i hjärtat är alla dessa gamla människor som inte fått besök av sina närstående och de som fått ligga och dö ensamma. Det har aldrig varit så stor andel som fått dö ensamma som under pandemin. Det är omänskligt, säger han.

Yngve Gustafson värdesätter att Aftonbladet nu tar ett helhetsgrepp kring ålderismen i Sverige.

– Det är jätteviktigt att ni skriver om detta. Vi måste se till alla människors lika värde och att inte äldre diskrimineras.

 

Publisert:

LÄS VIDARE