Kritik mot el-satsningen: ”Sämsta investeringen som går att göra”

Regeringen menar att överföringen av el mellan norr och söder är en nyckel till att lösa elbristen.

75 miljarder kronor läggs på att bygga ut och ersätta elnäten.

– Sannolikt den sämsta investering som går att göra, säger Nils-Olov Lindfors (C), regionråd i Norrbotten.

De kommande 20 åren kommer elnäten mellan norr och söder att byggas ut rejält. Utbyggnaden är det största investeringsprojektet som den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät någonsin har sjösatt.

Kostnaden väntas landa på 75 miljarder kronor.

Regeringens förhoppning är att projektet ska säkra eltillgången i södra Sverige, där produktionen är betydligt mindre och där det stundtals råder brist.

– Vi tredubblar investeringarna från norr till söder. Det måste också till en kraftigt ökad elproduktion i södra och mellersta Sverige, säger energiminister Anders Ygeman till SVT.

Anders Ygeman (S) säger att det krävs en kraftigt ökad elproduktion i södra och mellersta Sverige.
Anders Ygeman (S) säger att det krävs en kraftigt ökad elproduktion i södra och mellersta Sverige.

Kommer inte kunna leverera el

Men i Norrbotten och Västerbotten är man skeptisk till projektet. I en rapport som regionerna tagit fram om framtidens elförbrukning dras slutsatsen att södra och mellersta Sverige inte kommer kunna räkna med att hämta el från norr framöver.

Anledningen är att elbehovet i norr kommer att öka kraftigt på grund av flera planerade industrisatsningar.

– Svenska kraftnät och Anders Ygeman verkar tro att vi är immuna mot förändring. Svenska kraftnät investerar över 70 miljarder men de måste fråga sig hur samhället ser ut 2030. Vi kommer ha en enorm ökning av elbehovet här, säger Nils-Olov Lindfors.

Nils-Olov Lindfors (C), regionråd i Norrbotten.
Nils-Olov Lindfors (C), regionråd i Norrbotten.

Ifrågasätter nyttan

Enligt rapporten finns det i dag ett överskott på el i norr på 3 000 MW. Prognosen är ett ökat effektbehov för industri och näringsliv i området på 2 400 MW till 2028. Men det är lågt räknat, enligt Lindfors. Uträkningen tar till exempel inte med projektet Hybrit, att framställa stål utan kol, som kommer kräva 2 000 MW när det är fullt utbyggt, enligt Lindfors.

Ifrågasätter du nyttan med satsningen?

– I allra högsta grad. Jag skulle gärna vilja se en lönsamhetsstudie från Svenska kraftnät.

Kan se annorlunda ut

Svenska kraftnät försvarar utbyggnaden. Enligt myndighetens analys kommer det fortfarande behövas överföring från norr till söder. Men Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska kraftnät, tillägger att det svenska elsystemet är i stor förändring.

– Om de elintensiva industrierna i norra Sverige verkligen blir av enligt plan kan kartbilden komma att se annorlunda ut.

Kan det innebära att den nya utbyggnaden inte kommer att behövas?

– Det vi kan vara säkra på är att det kommer förändras, antingen ett större behov, eller ett mindre behov. Just här och nu ser vi fortfarande att den samhällsekonomiska nyttan överväger kostnaden.

Ygeman: Produktionen kommer öka

Daniel Gustafsson tillägger att utbyggnaden också handlar om att byta ledningar som under perioden kommer att nå sin tekniska livslängd.

Energiminister Anders Ygeman (S) säger att en större efterfrågan på el kommer innebära att elproduktionen ökar, både i norra och södra Sverige.

– Jag kan nämna ett antal investeringar som är sämre än att bygga elledningar. Utan att gå i polemik med regionrådet kan man konstatera att elledningar både kan importera och exportera el. Får Norrbotten en kraftig expansion av elintensiv industri så ökar ju värdet av att ha bra kopplingar till andra delar av landet.

Publisert:

LÄS VIDARE