Tredje vaccindos troligen redan i vinter

Helena Björk/TT

Publicerad 2021-06-17

Första påfyllningen av vaccin mot covid-19 kan behövas redan nu i vinter för dem som är över 80 år, bor på särskilt boende eller har nedsatt immunförsvar, enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en bedömning av behovet av vaccin mot covid-19 de kommande två åren.

Redan i vinter kan flera grupper behöva fylla på med en tredje dos. Det gäller personer som är äldre än 80 år, personer som bor på särskilt boende och möjligtvis även medicinska högriskgrupper vars immunförsvar svarar sämre på vaccinet. Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet, gör samma bedömning.

– Jag håller det för ytterst sannolikt, säger han.

Kan bli återkommande

Äldre personer och personer som bär på sjukdomar som orsakar ett svagare och inte lika långlivat immunförsvar, behöver fylla på med vaccin för att immunförsvaret ska fortsätta att producera antikroppar.

– Jag kan tänka mig att det kommer att fortsätta så här i ett par år, att de sköraste kommer att behöva få extradoser, säger Matti Sällberg.

Bryter ingen fjärde våg ut i höst efter det att ungefär 80 procent av befolkningen vaccinerats vet vi att vaccinet verkar göra sitt jobb, menar han. Alla som inte har försvagat immunförsvar skyddas av grundvaccineringen i sannolikt minst nio till tolv månader. Därefter kommer även de att behöva fylla på med fler vaccindoser för att bevara skyddet.

– Dyker det upp många som hamnar på sjukhus trots att de blev vaccinerade för ett år sedan talar det för att man behöver ge ytterligare doser. Vi har inte den kunskapen i dag, men det är inte osannolikt att vi kommer att behöva en dos var artonde månad för allmänheten och kanske två gånger per år för de sköraste under de kommande åren, säger han.

Besked i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att de kan ge ett besked i höst om även riskgrupper som inte har nedsatt immunförsvar ska få en tredje dos redan nu i vinter.

Vilka grupper som drabbas av covid-19 trots att de är vaccinerade, och vilka av dem som blir allvarligt sjuka och avlider, ska analyseras djupare, enligt Folkhälsomyndigheten.

TT: Hur mycket vet man i dag om de som blivit sjuka trots att de vaccinerats?

– Det är så pass få, så där behöver man samla information. Det är svårt att avgöra om det är att vaccinet var dåligt, hur vaccineringen gick till eller om det är någon genetisk eller annan faktor hos personerna. Det vet vi inte och det kommer att ta lite tid innan vi vet i och med att det är så ovanligt, säger Matti Sällberg.

Risker med varianter

Folkhälsomyndigheten ser risker för att vaccinskyddet inte räcker lika länge mot nya varianter av viruset och bevakning av detta sker löpande. Svaren kommer också att ligga till grund för med vilket intervall påfyllnadsdoserna ska tas – för dem med nedsatt immunförsvar och för alla övriga.

TT: Är vaccinskyddet sämre mot deltavarianten som sprids i Sverige just nu?

– Studier finns redan som visar att vaccinen fungerar mot deltavarianten och kommer med största sannolikhet att hålla covid borta från sjukvården oavsett vilken stam det är. Vårt immunsvar efter vaccinering är så pass brett så det är inget problem. Att man kan bli lindrigt sjuk trots att man är vaccinerad håller jag inte för osannolikt, säger Matti Sällberg, professor och vaccinforskare.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln