Tre nya miljarder till vården 2024

TT

Publicerad 2023-09-13

Vice statsminister Ebba Busch (KD) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) håller en pressträff om satsningar inom hälso- och sjukvården.

Regeringen vill stärka vården med tre miljarder kronor 2024.

Pengarna ska hjälpa regionerna att klara ökade kostnader på grund av inflationen.

– Inflationen påverkar sjukvården väldigt mycket i form av ökade pensionskostnader, därför stärker vi nu sjukvården med ett nytt stöd, ett sektorsbidrag på tre miljarder kronor 2024, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Sektorsbidraget, som föreslås i budgetpropositionen, är en ny typ av tillfälligt statligt bidrag för 2024. Till skillnad från de generella statsbidragen får sektorsbidraget bara användas till vård, inte till andra verksamheter som regional utveckling eller kultur.

– Det går direkt till regionerna som de använder så som de själva finner nödvändigt utifrån sin situation. Det kommer att fördelas efter vårdbehov och är inte administrativt tungt att hantera, säger Ankarberg.

Tufft läge

Många regionerna står inför en tuff ekonomisk situation de närmaste åren. Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har bedömt att de behöver en höjning av de statliga bidragen på 30 miljarder kronor för att slippa göra nedskärningar i personal.

Statsminister Ulf Kristersson (M) lovade i sin regeringsförklaring i tisdags att inte lämna välfärden åt sitt öde. Om det innebär att även de generella statsbidragen till regionerna kommer att ökas vill inte Ankarberg gå in på nu. Hon hänvisar till att regeringens förslag till statsbudget 2024 ska presenteras sin helhet i nästa vecka.

Regeringen delar bedömningen att kommuner och regioner står inför en tuff ekonomisk tid, men Ankarberg tillägger också att många regioner har gått med överskott på senare tid på grund av att man fått många tillfälliga statliga bidrag man inte kunnat använda.

Slås ihop

En annan nyhet från onsdagens pressträff var att de befintliga statliga bidragen till fler vårdplatser och för att kapa vårdköer slås ihop till ett prestationsbaserat bidrag 2024. Det bidrag utökas sedan från 2025 med 1,5 miljarder, från fem miljarder till 6,5 miljarder.

Det är ett första steg i regeringens strävan att på sikt göra om hela floran av olika statliga bidrag till särskilda ändamål i vården, till ett nytt, mer enhetligt system.

– Vi behöver göra om hur vi ger pengar till regionerna, för det har varit många små påsar, mycket detaljregler och de har tillkommit efter olika regeringar och nya ministrar, säger Ankarberg.

– Det har varit administrativt tungt och vi har inte alltid fått ut effekt av pengarna.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln