Flera åtal om mutbrott mot hemtjänstpersonal

avTT

Publicerad:
Foto: Pontus Lundahl/TT
I ett av åtalen som avgjordes 2019 dömdes ett vårdbiträde för mutbrott efter att ha tagit emot stora summor från en dement person. Arkivbild.

En dement vårdtagare överlät sin fastighet värd 2,4 miljoner kronor till en hemtjänstanställd.

Det är ett av fyra mutbrottsåtal som avgjordes förra året – alla med hemtjänstpersonal inblandad.

– Vård och omsorg är en utsatt sektor, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor.

Institutet sammanställer årligen rättsfall med rubriceringen mutbrott och under 2019 föll 28 domar, varav 16 i tingsrätten och 12 i hovrätten.

I majoriteten av fallen handlar det om en person inom privat sektor och en inom offentlig sektor, där den senare oftast är den som tar emot mutan.

– Vi är relativt förskonade med korruption och mutor i Sverige. Därmed inte sagt att vi saknar korruption och statistiken återspeglar ett okänt isberg, säger generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Mörkertalet består delvis i juridiska svårigheter, som att bevisa när någon räckt över en sedelbunt kontanter till en annan utan att pengarna går att spåra via transaktioner eller dataloggar. Gränsen för vad som är vänskapsproblematik och muta är inte heller helt glasklar och var tredje person som åtalades för mutbrott förra året gick fri.

Fick bil för 400 000

En bransch som länge varit överrepresenterad i mutbrottsstatistiken är byggbranschen. En förklaring är att det ofta förekommer kontrakt i mångmiljonklassen mellan just privata och offentliga aktörer.

– Du kan också ha en gåvorepresentation som inte är helt sund, säger Natali Engstam Phalén.

Förra året föll fem domar om mutbrott inom byggsektorn, där en handlade om en arbetsledare vid ett byggföretag som fick en bil för 419 000 kronor samt en USA-resa för 42 000 kronor i pensionspresent av ett leverantörsföretag. Både arbetsledaren och leverantörsföretagets vd fälldes mot sina nekanden.

Alla inom hemtjänsten

En annan bransch drabbad av korruption som inte är lika uppmärksammad är vård och omsorg. Förra året åtalades fyra personer inom branschen, där tre fall berörde anställda inom hemtjänsten och det fjärde en hemtjänstanställds förälder. 2018 föll en mutbrottsdom inom vård- och omsorgssektorn men 2017 föll sex domar, vilket speglar den nivå åtalen legat på de senaste åren, enligt Institutet mot mutor.

Varför korruption tar sig in i vårdbranschen beror delvis på de täta relationer som kan uppstå mellan vårdgivare och brukare, säger Natali Engstam Phalén.

– Den historiebeskrivning man ofta ser i de här rättsfallen är att det uppstått en blandad relation mellan profession och vänskap, där det blir oklart vad som gäller och vad man får och inte får ta emot.

I ett av fallen från 2019 fälldes ett vårdbiträde för att ha tagit emot flera gåvor från en dement person som upplevde att de hade ett kärleksförhållande.

Brukaren betalade av vårdbiträdets inkassoskulder för 51 000 kronor, gav biljetter till en utlandsresa till vårdbiträdet och dennes barn för 30 000 kronor samt överlät sin fastighet värd 2,4 miljoner kronor till denne.

Attunda tingsrätt bedömde att samtliga gåvor var otillbörliga – oavsett om vårdbiträdet haft uppfattningen att gåvorna var berättigade.

Prioriterad fråga

– Som arbetsgivare är det väldigt viktigt att man är tydlig med vilka regler som gäller och att det här är en fråga man prioriterar i sitt utbildningsmaterial. Vård och omsorg är en utsatt sektor, säger Natali Engstam Phalén.

I början av 2018 ingick Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna en överenskommelse för att motverka mutor och korruption i verksamheter inom vård, omsorg och personlig assistans. Detta verkar dock inte ha gett önskad effekt.

– Det tycks finnas ett fortsatt behov av att öka förståelsen hos anställda att de har en särskilt integritetsskyddad roll där man ska hålla en strikt professionell kontakt, säger Natali Engstam Phalén.

Publicerad: