”Malmö behöver ny simanläggning”

Enligt lokalbehovsplanen behöver Malmö en ny simanläggning till 2022 eftersom antalet barn och unga ökar. Arkivbild.
Enligt lokalbehovsplanen behöver Malmö en ny simanläggning till 2022 eftersom antalet barn och unga ökar. Arkivbild.

Antalet barn och unga i Malmö ökar.

Fritidsnämnden menar att en ny simanläggning nu måste byggas - för att möta behovet.

– Målet är att ha en ny anläggning 2022, säger Ewa Bertz (L), ordförande i fritidsnämnden.

När kommunfullmäktige i våras godkände ett planprogram för Stadionområdet var en ny simarena en av byggnaderna som planerades. Den nya simarenan planeras stå färdig 2029, samma år som Simhallsbadet på Regementsgatan är tänkt att börja avvecklas inför sin kommande rivning.

I sin lokalbehovsplan för 2021–2030 meddelar fritidsförvaltningen att Malmö dock är i behov av ytterligare en simanläggning, vilket Skånska Dagbladet var först med att uppmärksamma.

”Fritidsnämndens preliminära bedömning är att det utöver simhallen på Stadionområdet behövs ytterligare simytor inom planperioden. Behovet är i dagsläget stort och behöver prioriteras skyndsamt för att nya simytor ska kunna färdigställas till år 2022. Vid utvecklingen av nya simhallar ska särskilda behov för personer med funktionsnedsättningar beaktas”, skriver man i lokalbehovsplanen.

Befolkningsökning bakom behovet

Bakgrunden till att Malmö stad bedöms vara i behov av ytterligare en ny simanläggning är befolkningsprognosen. Den kommande tioårsperioden beräknas staden nämligen få 16 500 fler personer i åldern 4–25 år.

– Därför vi har inte tillräckligt med simytor. Vi har i Sverige lag på att våra elever i skolan ska kunna simma. Då måste vi kunna erbjuda timmar till skolan att kunna ta dem till simundervisning. Det har vi för lite till dags dato, då det trängs för mycket på de simanläggningar som finns. Därför vill vi pressa på och få till stånd en ny simanläggning de närmsta åren, säger Ewa Bertz (L), ordförande i fritidsnämnden.

I lokalbehovsplanen uttrycker man ett behov av en ny anläggning till år 2022, men Ewa Bertz är tydlig med att hon inte eftersträvar ett nytt komplex likt Hylliebadet.

Jättekar kan bli aktuellt

– Om man ser alla tävlingar inom simidrotten så kommer de i stora jättekar som svetsas ihop och sedan plastar man ihop det inuti. Det är ett fantastiskt sätt. Ett italienskt företag har patent på detta och åker runt hela världen på simtävlingar.

– Det är en i Norden som fått lov att bygga en sån simanläggning som jag pratar om, och de sitter i Danmark. De är ännu bättre för då behöver man inte gräva ner - utan man gjuter en platta och sätter det stora karet på en piedestal. Sedan kan man kan gå runt hela bassängen och snabbt se om någonting är fel.

Hur kommer ni gå vidare nu?

Plats ännu okänd

– Först och främst ska denna lokalplan nu in till kommunstyrelsen. Men för mig är det att jobba vidare. Först måste vi se var i stan vi har behovet och när vi sedan kommit fram till det måste vi kolla upp om det behövs byggnadstillstånd. Under tiden jobbar vi vidare med vad det skulle kosta. Det är parallella jobb hela tiden men målet är att ha en ny anläggning 2022.

Förutom en ny simhall lyfts det i lokalbehovsplanen fram att Malmö stad är i behov av ungefär en ny fritidsgård per år fram till 2030 och man uttrycker även behov av nya sporthallar på Nyhamnen och Kirseberg samt nya gymnastiksalar på ett flertal platser i Malmö.

Lokalbeslutsplanen föreslås godkännas av fritidsnämnden senare i veckan.

Hylliebadet.
Hylliebadet.
Publisert:

LÄS VIDARE